Get Adobe Flash player

Who's Online

We have 5 guests online

Statistics

Members : 1
Content : 59
Web Links : 6
Content View Hits : 119880


..อบรมสอนเด็กทุกวันอาทิตย์
..พบกัน เวลา 09.30-12.0 น.
..เพราะเด็กๆคือบุคคลสำคัญของพระเจ้า

นมัสการพระเจ้าร่วมกัน


คริสเตียนที่หลงหาย หรือขาดความผูกพันกับพระเจ้าไปนาน  ขอเชิญกลับมาสู่อ้อม กอดรักของพระเจ้าอีกครั้ง......สนใจร่วมกิจกรรมคริสตจักร (ฟรี)
โทร 099-335-0777
แผนที่ตั้งคริสตจักร


"คริสตจักรศรัทธาร่วมใจ  Sattha Ruamjai Church "

ขอพี่น้องอธิษฐานเผื่อในการเริ่มต้นคริสตจักร
และงบประมาณต่างๆ  สมาชิกสามารถเลือกที่จะมาส่วนได้ตามภาระใจ และอธิษฐานเผื่อเรื่อง


 

1.เผื่อการสร้างอาคารคริสตจักร
2.งบการซื้อเก้าอี้  50 ตัว
3.ซื้อโต๊ะอาหาร และโต๊ะทำกิจกรรม   5 ตัว
4.งบประมาณในการสร้าง (ห้องนมัสการ)   6แสนบาท
5.ของใช้ในครัวคริสตจักร
6.อุปกรณ์ และเครื่องดนตรีนมัสการพระเจ้า
7.อื่นๆ