Get Adobe Flash player

Who's Online

We have 2 guests online

Statistics

Members : 1
Content : 58
Web Links : 6
Content View Hits : 83346


..อบรมสอนเด็กทุกวันอาทิตย์
..พบกัน เวลา 09.30-12.0 น.
..เพราะเด็กๆคือบุคคลสำคัญของพระเจ้า

นมัสการพระเจ้าร่วมกัน


คริสเตียนที่หลงหาย หรือขาดความผูกพันกับพระเจ้าไปนาน  ขอเชิญกลับมาสู่อ้อม กอดรักของพระเจ้าอีกครั้ง......สนใจร่วมกิจกรรมคริสตจักร (ฟรี)
โทร 088-7576-113 
แผนที่ตั้งคริสตจักร


ความหมายของคริสต์มาส
บทความจากคอลัมน์108 วิถีทัศน์ กรุงเทพธุรกิจ เขียนโดย ยศ สันตสมบัติ


คนทั่วไปมักคิดแต่เพียงว่า วันคริสต์มาสคือ การเฉลิมฉลองวันคล้ายวันประสูติของพระเยซูเจ้า ผู้ซึ่งชาวคริสต์เชื่อว่าเป็นองค์พระบุตรของพระเจ้า หรือพระผู้ไถ่ที่ทรงลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อช่วยเราให้รอดพ้นจากบาปและ เอาชนะความตาย ทุกวันนี้ในโลกตะวันตก หรือแม้แต่ในสังคมไทยซึ่งเห่อและเลียนแบบตะวันตกแทบทุกลมหายใจ วันคริสต์มาสกลายมาเป็นเทศกาลเฉลิมฉลองที่ยาวนานต่อเนื่องไปจนถึงเทศกาลปี ใหม่ เทศกาลนี้เป็นช่วงเวลาของการจับจ่ายเงินมากมายเพื่อซื้อของขวัญ จับฉลาก จัดงานปาร์ตี้ กินเลี้ยง ฯลฯ แม้ว่าการเฉลิมฉลองเหล่านั้น จะไม่ผิดหรือเลวร้ายอะไร แต่น่าสงสัยว่าประเพณีของการตกแต่งประดับประดาต้นสนจนกลายมาเป็นต้น คริสต์มาส ประเพณีของการมอบของขวัญของกำนัลให้แก่ญาติมิตร และการจัดงานฉลองเหล่านี้ เริ่มต้นและพัฒนาจนกลายมาเป็นวัตรปฏิบัติที่ฟุ่มเฟือยและสิ้นเปลืองเงิน ทองอย่างมากมายมหาศาลได้อย่างไร? ประเพณีเหล่านี้เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับความหมายของคริสต์มาสอย่างไร? วันคริสต์มาสในตัวของมันเองก็มีปัญหาในด้านของเวลา วันคล้ายวันประสูติของพระเยซูตรงกับวันที่ 25 ธันวาคม จริงหรือ? เรามีหลักฐานอะไรที่ระบุให้มั่นใจได้ว่าเป็นจริง? เมื่อเร็วๆนี้ นักดาราศาสตร์ชั้นนำของโลกกลุ่มหนึ่ง พยายามไขข้อสงสัยเกี่ยวกับวันเวลาประสูติของพระเยซูเจ้านักดาราศาสตร์กลุ่ม นี้ ได้สร้างปฏิทินทางดาราศาสตร์ย้อนหลังกลับไปสองพันกว่าปี โดยใช้ข้อความที่ระบุไว้ในพระคัมภีร์เกี่ยวกับการปรากฏตัวของ ‘ดวงดาวแห่งเบธเเลแฮม‘ สัญลักษณ์ของการประสูติของพระเยซูตามความในพระคัมภีร์ ดวงดาวนี้เองที่ชักนำกษัตริย์ 3 องค์จากแดนไกลให้เดินทางมากราบพระกุมารเยซูได้ถูกต้อง หลักฐานทางดาราศาสตร์ทำให้เราพบว่า แท้จริงแล้วดวงดาวแห่งเบธเลแฮมก็คือ ดาวจูปีเตอร์ หรือดาวพฤหัสบดีนั่นเองการคำนวณวงโคจรของดวงดาวย้อนกลับไปยังเวลาที่คาดว่าน่าจะเป็นเวลา ประสูติของพระเยซูเจ้า ทำให้นักดาราศาสตร์กลุ่มนี้เชื่อและฟันธงลงไปว่า วันประสูติของพระเยซูน่าจะตรงกับช่วงวันที่ 17 เมษายน โดยประมาณ และไม่ใช่วันที่ 25 ธันวาคม อย่างที่เรายึดถือกันมาเนิ่นนานนับร้อยปี

ข้อค้นพบนี้สำคัญอย่างไรต่อความหมายของคริสต์มาส?

หากจะตอบแบบกำปั้นทุบดินก็อาจกล่าวได้ว่า 25 ธันวาคม เป็นเพียงวันสมมติ วันที่ไม่มีความสำคัญมากมายอะไรนัก หากแต่ความหมายแท้จริงของวันคริสต์มาสที่ผิดเพี้ยนไปต่างหากที่มีความสำคัญพระคัมภีร์ของคริสต์ศาสนาไม่เคยระบุวันเกิดของพระเยซูเจ้า เพราะวันที่ไม่สำคัญ แต่ความหมายของการเกิด การตายและการฟื้นคืนชีพของพระเยซูต่อมวลมนุษย์ต่างหากที่สำคัญตามความเชื่อทางคริสต์ศาสนา พระเยซูเจ้าทรงบังเกิดเป็นมนุษย์โดยรับเอาเนื้อหนังมังสาของมนุษย์จากพระนาง มารี หรือมีเรียม หญิงชาวบ้านธรรมดาๆคนหนึ่ง ความยิ่งใหญ่ของมีเรียม ไม่ได้อยู่ที่รูปโฉมหรือชาติกำเนิด แต่อยู่ที่ความไว้วางใจในพระเจ้าและการยอมรับน้ำพระทัยของพระองค์ หญิงชาวบ้านธรรมดาๆพระเยซูคริสต์มิได้ทรงเลือกประสูติในพระราชวังกลางกรุงโรม ซึ่งเป็นศูนย์กลางของอำนาจในขณะนั้น พระองค์มิได้เลือกประสูติเป็นโอรสของจักรพรรดิหรือกษัตริย์ แต่ทรงบังเกิดเป็นลูกของสตรีพรหมจรรย์ยากจนจากเมืองนาซาแรธ แคว้นกาลิลีในเวลานั้น นาซาแรธ เป็นถิ่นที่อยู่ของคนจน คนพลัดถิ่น คนบ้านนอก ซึ่งชาวยิวโดยทั่วไปค่อนข้างดูถูกดูแคลนว่าต้อยต่ำยากจนข้นแค้น ตลอดเวลาสามสิบปีเศษที่พระเยซูเจ้าประทับอยู่บนโลกนี้ โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ทรงเทศนาสั่งสอนอัครสาวกและประชาชน พระองค์ไม่เคยคบหาสมาคมกับคนรวยหรือผู้มีอำนาจ พระองค์ใช้ชีวิตอยู่กับหญิงยากจน ช่างไม้ คนหาปลา พำนักอาศัยท่ามกลางโสเภณี คนโรคเรื้อนคนป่วย คนเก็บภาษี คนบาป และผู้ต่ำต้อยน่ารังเกียจในสายตาของชาวยิวในเวลานั้น

พระเยซูเป็นองค์ความรักหรือเป็นพระบิดาผู้เปี่ยมด้วยความเมตตาต่อมวลมนุษย์
ประชากรของพระเจ้าในความเชื่อของคริสต์ศาสนิกชน จึงมิได้มีความหมายแต่เพียงชาวยิวผู้ได้รับการเลือกสรรตามคำของประกาศโมเสส แต่ประชากรของพระเจ้าในความหมายของพระเยซู คือ ผู้คนทุกชาติทุกภาษาทั่วโลก โดยเฉพาะคนยากจนในกัลกัตตาที่แม่ชีเทเรซาอุทิศชีวิต ดูแลคนป่วยโรคเอดส์ที่นอนรอความตายอย่างโดดเดี่ยว เด็กกำพร้าที่ร่ำไห้ร้องขอความรักจากผู้คนในสังคม เหยื่อสึนามิผู้สูญเสียคนรักและพ่อแม่หรือลูกไปเมื่อปีกลาย ตลอดจนผู้หญิงและเด็กในหลายซอกมุมโลก ซึ่งถูกบีบคั้นจากรัฐบาลเผด็จการและอำนาจป่าเถื่อนให้ดิ้นรนหนีตายจากบ้าน เกิดเมืองนอนไปเพื่อแสวงหาแผ่นดินใหม่พึ่งพิงและเศษอาหารประทังชีวิต ประชากรของพระเจ้าคือคนยากไร้ และชนชายขอบผู้ถูกเบียดเบียนทั้งหลาย เทศกาลคริสต์มาสหรือการระลึกถึงวันประสูติของพระเยซูเจ้า เป็นช่วงเวลาของการให้การแบ่งปัน การเยียวยาบาดแผล การระลึกถึงและการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นท่ามกลางประชากรของพระองค์ ทุกวันนี้ ลัทธิบริโภคนิยมและอำนาจของการสื่อสารในระบอบทุนนิยมเหนือการสร้างความหมาย ในจิตใจของผู้บริโภค ได้ทำให้เทศกาลคริสต์มาส กลายมาเป็นเทศกาลของการช้อปปิ้งกระหน่ำซื้อ เทศกาลลดราคาประจำปี ประเพณีของการจัดงานรื่นเริงเพื่อความบันเทิงดื่มกินและมหรสพสมโภชมากมาย ประดามีจนความหมายแท้จริงของคริสต์มาสถูกบดบัง แม้แต่คริสต์ศาสนิกชนเองก็ลืมเลือนไป