พี่น้องสมาชิกต่างพากันมานมัสการพระเจ้า และทานอาหารเย็นร่วมกัน โดยเริ่มเวลา 18.30-22.00น  ทานอาหาร และคุยกัน
เวลา 22-24.00 น. นมัสการพระเจ้า และกล่าวถึงพระคุณของพระเจ้า  และอธิษฐานรับพรข้ามปี