"คริสตจักรศรัทธาร่วมใจ  Sattha Ruamjai Church "

ขอพี่น้องอธิษฐานเผื่อในการเริ่มต้นคริสตจักร
และงบประมาณต่างๆ  สมาชิกสามารถเลือกที่จะมาส่วนได้ตามภาระใจ และอธิษฐานเผื่อเรื่อง


 

1.เผื่อการสร้างอาคารคริสตจักร
2.งบการซื้อเก้าอี้  50 ตัว
3.ซื้อโต๊ะอาหาร และโต๊ะทำกิจกรรม   5 ตัว
4.งบประมาณในการสร้าง (ห้องนมัสการ)   6แสนบาท
5.ของใช้ในครัวคริสตจักร
6.อุปกรณ์ และเครื่องดนตรีนมัสการพระเจ้า
7.อื่นๆ