“ด้านการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมนั้น จีนได้เกิด  กระแสนิยมเกาหลีใต้

ในวงการแฟชั่น ภาพยนตร์และโทรทัศน์ เป็นต้น ส่วนเกาหลีใต้นั้นก็ได้เกิด “ลีลาจีน” ในวงการค้า การศึกษาและการท่องเที่ยว เป็นต้น ทั้งนี้สื่อให้เห็นว่า การแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศชาชนทั้งสองประเทศมีผลคืบหน้าใหม่ทั้งในระดับความลึกและความกว้าง   จนกลายลุกลามมาสู่สังคมไทย  คนไทยมีความนิยมชมชอบความเป็นจีน และเชื้อสายจีนเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว  เมื่อจีนเปิดกว้างต้อนรับเอาวัฒนธรรมเกาหลีบ้านพี่เมืองน้องเข้ามาชนิดเกือบจะกล่าวได้ว่าจะเป็นทองแผ่นเดียวกันอยู่แล้ว   จึงไม่แปลกที่เยาวชนไทยจะเปิดใจเทใจให้เกาหลีใต้อย่างหมดใจ  ทุกวันนี้ผมเป็นห่วงเด็กไทย  ไม่ว่าจะหันหน้าไปดูหนังสือ สื่อชนิดใด  ล้วนจะมีการนำเสนอแบรนด์เกาหลีเต็มบ้านเต็มเมือง  เด็กไทยเริ่มเลียนแบทั้งคำพูด การแต่งกาย  วิธีคิด มุมมอง และทุกๆอย่าง   (ผ่านละคร แฟชั่น ของฝากต่างๆ ภาษา ศิลปิน )

กล่าวได้ว่าหากเป็นการเพียรพยายามของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่จงใจจะนำเสนอ หรือยัดผลักดันเอาความเป็นเกาหลีใต้เข้ามาแพร่ระบาดในเมืองไทย  ขอจงรู้ว่าพวกเขาได้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งยวด   เป็นห่วงแต่ลูกหลานของพวกนั่นแหละเราวันดีคืนดีก็หลงไหลดาราชาวจีน  วันดีคืนดีก็เทใจให้วัฒนธรรมตะวันตก  ญี่ปุ่น   และเกาหลีใต้  จนความเป็นไทยแทบจะหาไม่เจอ  จึงกลายเป็นปัญหา และสร้างปัญหาตามมาในสังคมของเรา     วอนผู้เกี่ยวข้องที่เฝ้าดูพฤติกรรมเด็กไทยจงรีบลงมาดูแลเด็กเยาวชนไทยอย่างใกล้ชิด   กลัวว่าจะไม่เหลือความเป็นไทยให้หลงเหลืออีกต่อไป  อย่าน้อยก็ช่วยให้ลูกหลานเหลนของเรารู้ตัวและมีจุดยืนของตัวเอง รักษาความเป็นไทย  และรักษาสิ่งที่ดีงามที่บรรพบุรุษของเราเสี้ยมสอนมา

การที่เรามีท่าทีแสดงออกมาต่อต้านการนิยมหลงไหลเกาหลีใต้ ไม่ได้มีอคติต่อพี่น้อง และวัฒนธรรมเกาหลีใต้แต่ประการใด   หวังใจว่าพี่น้องมิชันนารีเกาหลีในประเทศไทยอ่านแล้วคงไม่ว่ากันนะครับ     เพราะในความเป็นเกาหลีก็มีสิ่งที่น่ารัก มีความประทับใจหลายๆอย่าง และผมเองก็ได้รับสิ่งที่ดีๆจากเกาหลีใต้  ในการได้มีโอกาสทำงานกับมิชชั่นนารีเกาหลีใต้หลายคน   ทุกคนก็น่ารัก   เพียงแต่เป็นห่วงในความนิยมชมชอบนั้นจะไม่เหลือความเป็นไทย   เอกลักษณ์ของความเป็นไทยไว้เลย     แทนที่เราจะปล่อยให้มันเลยตามเลย  พวกเราทั้งหลายน่าจะช่วยกันดูแล และปลุกกระแสให้เด็กไทย ลูกหลานของเราจงตื่นจากการหลับไหล  และหันมารักชาติ  รักความเป็นไทย    รักษาสิ่งที่ดีงามเอาไว้   และพยายามแบ่งปันวัฒนะธรรมไทยของเราในส่วนที่ดีแก่นานาประเทศบ้าง
สังคนของพี่น้องเกาหลีเองเขาก็เป็นกลุ่มชนที่มีความรักชาติ ชาตินิยม  รักบ้านเกิดไม่แพ้ชาติใดในโลก  มีหลักการ มีเอกลักษณ์  ที่เด็กไทยน่าจะเรียนแบบอย่างในส่วนที่ดีของพวกเขา