เมื่อวันเสาร์ที่ 3-4 ธันวาคม 2022   คริสตจักรศรัทธาร่วมใจได้รับเกียรติจาก ศจ.ยู  มาเป็นวิทยกรเทศนาในค่ายพระคัมภีร์ โดยมี ศจ.คิม จินเฮ เป็นผู้ประสานงาน    มีพี่น้องเข้าร่วมค่ายพระคัมภีร์ครั้งนี้กว่า 30คน    เป็นค่ายที่พี่น้องได้รับฟื้นฟูจิตวิญญาณอย่างมาก   ค่าใช้จ่ายในการจัดงานครั้งนี้ได้รับการถวายจาก ดร.ทวี ควร และคุณลิลิศรา สร้อยฟ้า  และคุณกริษรา
และจาก ศจ.ยู    ขอพระเจ้าอวยพระพร