ขอเชิญผู้ปกครองเด็ก ส่งบุตรหลานของท่านมารับการอบรมจริยธรรม มีเรียนเพิ่มเติมด้านภาษา และอบรมทางธรรมของพระเจ้า  มีกิจกรรมงานพัฒนากล้ามเนื้อนิ้วมือ เพื่อความแข็งแรงของเด็กๆ  การเรียนที่แสนสนุกสนานไม่เหมือนในโรงเรียน  พบกับสื่อการเรียนการสอน และร้องเพลงรับรองว่าเด็กๆที่มาร่วมกิจกรรมในโบสถ์จะเป็นเด็กที่มีความกล้าหาญ กล้าแสดงออก และมีคุณธรรม และเป็นเด็กฉลาด  สนใจติดต่อ 099-335-0777  
กิจกรรมในชั้น 10.00-12.00น.  มีอาหารกลางเลี้ยงฟรี