เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2023  คริสตจักรได้มอบของขวัญแก่ผู้อาวุโส  ที่สัตย์ซื่อในการมานมัสการพระเจ้า  แม้อายุท่านจะก้าวสู่77ปี  แต่ท่านก็มานมัสการ และเก็บสูจิบัตรของโบสถ์ได้มากกว่าคนอื่นๆ  ดร.ทวี ควรผล ได้รับเกียรติเป็นตัวแทนมอบของขวัญในครั้งแก่คุณแม่แดง และคุณพ่อจเร