คริสตจักรศรัทธาร่วมใจ ขอขอบคุณครอบครัวคุณภาคิน คุณแป๋ว สมาชิกในคริสตจักรที่นำเครื่องกรองน้ำคุณภาพของ Coway  ชุดใหญ่แบรนด์อันดับ1จากเกาหลีใต้มาถวายพระเจ้า ให้พี่น้องที่มานมัสการพระเจ้าได้ดื่มน้ำที่ดีมีคุณภาพที่โรงพยาบาลเลือกใช้ กรองอนุภาคที่มีขนาดเล็กได้ถึง 0.0001ไครอน ขอพระเจ้าโปรดอำนวยพระพรในครอบครัว ตลอดจนธุรกิจการงานให้จำเริญเติบโตทวีผลตามน้ำพระทัยพระบิดา
ขอให้ธุรกิจ Coway ขยายกว้างออกไปยิ่งขึ้น อาเมน