พันธกิจเด็ก พัฒนาเด็กให้เติบโตขึ้น

จนกลายเป็นเยาวชน คนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ


จัดงานวันเด็กแห่งชาติ

วันนี้ 13 ธันวาคม 66 เวลา 10.00 – 12.00 น ทีมงานเครือข่ายช่วยเหลือคนพิการ และ คริสตจักรศรัทธาร่วมใจ พร้อมด้วยกรรมการชมรมผู้สูงอายุมหาโชคได้ร่วมกันทำกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ให้กับ เด็กพิเศษของ ศูนย์ การศึกษาพิเศษคลองสามวา ณ ศูนย์ชุมชนบ้านเอื้ออาทรปัญญารามอินทรา


“เป็นเด็กพิเศษ” ทีมงานได้มีโอกาสมอบของขวัญ ตุ๊กตา ขนม อาหาร เครื่องดื่ม ไอศกรีม


พระเจ้าตรัสว่า “การให้เป็นเหตุให้มีความสุข

ยิ่งกว่าการรับ”


ได้ทำงานช่วยคนอื่นถือว่าเป็นเกียรติ

ทำให้เรามีความสุข

พระเยซูทรงเรียกเด็กเข้าและอวยพรเขา

thin
Post Views: 690