อาจารย์เรวัฒน์ เทพจักร์
Pastor Rewat Thepchak

 

ภารกิจ-งานรับใช้ในปัจจุบัน

-ศิษยาภิบาลคริสตจักร ศรัทธาร่วมใจ www.sattha.org
-ประธานบริษัทอาบอจิ จำกัด Aboji Company www.aboji.co.th

งานรับใช้ในอดีต

-ผู้ประกาศศูนย์ข่าวประเสริฐโคราช  1988
-ผู้ประกาศคริสตจักรแม่ริมเชียงใหม่
-บุกเบิกคริสตจักรเพนเตคอสแม่ฮ่องสอน  1990-1991
-ศิษยาภิบาลคริสตจักรสันติภาพ 1992-1999
-ผู้ร่วมบุกเบิกองค์กรคริสตจักรสันติภาพกรุงเทพ
-ประกาศก่อตั้งคริสตจักรสันติภาพดอนมนต์ จ.บุรีรัมย์
-บุกเบิกคริสตจักรใหม่ ( คริสตจักรอวยพรไทย) ถ.สุขาภิบาล 1 กรุงเทพ  คศ.1998-1999
-ผู้ช่วยศิษยาภิบาลคริสตจักรความรักกรุงเทพ  คศ.1999-2000
-ศิษยาภิบาลคริสตจักรแม่น้ำโขงอุบล จ.อุบลราชธานี 2000-2004
-รองประธานมูลนิธิพรเมตตา จ.อุบลราชธานี
-ศิษยาภิบาลคริสตจักรแบ๊บติสต์นนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี คศ.2005-2011
-กรรมการประสานงานสหกิจคริสเตียนภาคกรุงเทพ และปริมณฑล 2007-2011
-กรรมการอำนวยการโรงเรียนนนทบุรีคริสเตียนวิทยา 2007-2011
-กรรมการโรงเรียนสาธิตคริสเตียน จ.นนทบุรี
-ศิษยาภิบาลคริสตจักรศิโยนกรุงเทพ 2011-2013
-ก่อตั้งคริสตจักรใหม่ คริสตจักรศรัทธาร่วมใจ  2013- ปัจจุบัน

งานต่างๆที่ทำผ่านมา บางอย่างก็เกิดผลดี บางอย่างก็ล้มเหลวไม่เป็นท่า
ก็ถือว่าทุกช่วงเวลานั้นล้วนเป็นบทเรียนสอนชีวิต ชีวิตวันนี้ที่เป็นอยู่อย่างนี้ก็เนื่องด้วยพระคุณพระเจ้าเท่านั้นเอง
คติพจน์ : “จุดตะเกียงดีกว่า สาปแช่งความมืด”