คำเทศนาเรื่อง  “ สร้างตนสร้างคน  สร้างสันติ”

พระคัมภีร์  โคโลสี 2:1-7


คริสตจักรโคโลสี หรือเลาดีเซีย   ผลงานของเอปาฟรัส คส1:7   เปาโลไม่เคยไปเมืองโคโลสี เห็นได้ว่าผู้ก่อตั้งคริสตจักรคือเอปาฟรัส และคนอื่น ๆ ที่กลับใจมาเชื่อจากการประกาศของเปาโลระหว่างที่ท่านเดินทางรับใช้พระเจ้า  คริสตจักรเมืองโคโลสีถูกก่อตั้งโดยเอปาฟรัส (คส.1:7; 4:12) แต่ไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าตั้งขึ้นในปีไหน สมาชิกส่วนใหญ่ของคริสตจักรโคโลสีเป็นชาวต่างชาติ คริสตจักรนี้ประชุมกันในบ้านของฟิเลโมน ซึ่งเป็นสมาชิกที่เข้มแข็งคนหนึ่งของคริสตจักร (ฟม.1, 2)  อย่างไรก็ดีความเชื่อผิดได้แทรกซึมเข้ามาในคริสตจักรโดยผู้เชื่อบางคนพยายามนำศาสนาอื่น และหลักปรัชญาทางโลกมาผสมผสานกับหลักข้อเชื่อคริสเตียน เปาโลได้โต้แย้งกับคำสอนเท็จดังกล่าว และยืนยันถึงความเพียงพอในพระคริสต์แต่เพียงผู้เดียวว่าพระคริสต์ผู้เดียวก็เพียงพอแล้ว

 

“เพราะในพระคริสต์ พระลักษณะทั้งสิ้นของพระเจ้า ดำรงอยู่อย่างบริบูรณ์ในพระกายของพระองค์ และท่านได้รับความบริบูรณ์ในพระคริสต์ผู้ทรงเป็นศรีษะ เหนือเทพผู้ทรงเดชานุภาพ และเทพผู้ทรงอำนาจทั้งสิ้น” (โคโลสี 2:9-10)

ในพระธรรมโคโลสีมีสาระสำคัญน่าสนใจ
-เปาโลสู้อุตส่าห์ที่จะให้คนที่ไม่เคยเห็นหน้าได้รับการชูใจ ชูกำลัง  เข้าใจความล้ำลึกที่ปิดซ่อนไว้2:1-2
-เปาโลหนุนให้พี่น้องก่องร่างสร้างตนเองขึ้นบนความเชื่อที่มีพระเยซูคริสต์  2:6-7
-เปาโลได้หนุนใจให้ทุกคนรู้บทบาทหน้าที่ของตน  และทูลขอสันติสุขพระคริสต์ครองจิตใจ 3:15

ดังนั้นพระคัมภีร์ตอนนี้จึงเหมาะสำหรับการเริ่มต้นปีใหม่ 2012 หรือปี 2555  เพื่อให้เป็นปีแห่งมหาพร ปีที่เราได้รับพระพรมากมาย  เราจะต้องเริ่มต้นอย่างถูกต้องกับพระเจ้า   ในเช้าวันนี้ขอแบ่งปันหลักไว้ 3 ประการในการเริ่มชีวิตใหม่ปีใหม่นี้

ประการที่ 1  สร้างตน   คส 2:6-7

-พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งการทรงสร้าง  สิ่งที่พระเจ้าสร้างล้วนเป็นสิ่งดีนัก   แต่มนุษย์สร้างมักไม่   ค่อยดี   ตัวอย่าง :  พ่อแม่สมัยก่อนถวายลูกไปเรียนพระคัมภีร์  มักเอาคนไม่ได้เรื่อง ไม่เอาไหนส่งไปเรียน
-ผู้ที่เชื่อในโคโลสีมีปัญหาใหญ่คือ     คำสอนแปลกๆที่เข้ามาระบาด และเอามาผสมผสานกับความเชื่อในพระเจ้า   เหมือนสมัยนี้บางคน    (มาโบสถ์แล้วก็ไปวัด ไปไหว้พระก่อนนอน…คิดว่าให้พระมาช่วยๆกัน)
-เปาโลกำชับผู้เชื่อให้มั่นคงศรัทธาในพระคริสต์

โดยให้ทำแบบ 2  ตัวอย่างนี้

1) เหมือนต้นไม้     ต้นไม้ที่ไม่หยั่งรากลงดินลึกๆ ผลจะเป็นอย่างไร ? กับต้นไม้ที่ไม่ลงรากลึกเมื่อพายุมาจะเป็นอย่างไร

2) เหมือนการก่อสร้างบ้านเรือน  ต้องมีการลงเสาเข็มลงลึกๆ จึงจะมั่นคงอยู่ได้  หลายคนพอได้ฟังข่าวประเสริฐรีบยกมือรับเชื่อ  แต่ไม่ได้ลงรากลึกในศรัทธา  พอเจอปัญหาหรือการต่อต้าน  การขัดขวางรีบทิ้งความเชื่อเสีย  และเอาพระคัมภีร์มาคืนชีวิตคริสเตียนทุกคนจะต้องรับการสร้างชีวิตใหม่  เราจะต้องยอมให้พระเจ้าสร้างชีวิตของเรา  บางทีการสร้างชีวิตของเราแต่ละคนก็แตกต่างกัน  เจอสถานการณ์ที่ยากแตกต่างกัน  เพื่อที่เราจะมั่นคง เจริญเติบโต เป็นคริสเตียนที่โตฝ่ายวิญญาณ   เราต้องอธิษฐานขอพระเจ้าสร้างเรา  และเราต้องยอมให้พระเจ้าสร้าง

สุดดี 34:10 เหล่าสิงห์หนุ่มยังขาดแคลนและหิวโหย แต่บรรดาผู้ที่แสวงพระเจ้า ไม่ขาดของดีใดๆ
สุภาษิต 10:22 พระพรของพระเจ้ากระทำให้มั่งคั่ง และพระองค์มิได้แถมความโศกเศร้าไว้ด้วย

คนที่ชีวิตติดสนิทและหยั่งรากลงลึกในพระคริสต์ ชีวิตมีแต่ได้กับได้….พระพรมากมาย….   พระคัมภีร์ ยูดาห์ 1:20   กำชับให้สร้างตนบนคำสอนที่บริสุทธิ์ (หมายถึงคำสอนของพระเจ้า พระคัมภีร์)   คริสเตียนถ้าอยากโตในพระเจ้า ไม่มาเรียนพระคัมภีร์ ไม่สนใจเรียนรวีฯ  ชอบกิจกรรมสนุกๆแต่ไม่เรียน ไม่ท่อง ไม่อ่านพระคำจะไม่โต     เราจะเป็นคริสเตียนทารก …. เด็กทารกอมมือน่ารัก…แต่ถ้าอายุ 60ยังดูดมือจะดูได้ไหม?    เราจะต้องยอมให้พระเจ้าสร้างเราให้เสร็จขบวนการ…..   คริสเตียนชอบไปสร้างคนอื่น  ชอบไปวิเคราะห์ประเมินคนนั้นคนนี้  จุดตะเกียงเพื่อเขี่ยหาขี้ผงออกจากตาคนอื่น  แต่ไม่ซุงท่อนใหญ่อยู่ในตาตัวเองไม่รู้สึก ไม่สำนึก     ปีนี้ให้เราให้ความสำคัญกับจิตวิญญาณของตนเองก่อน  อะไรที่มันไม่ได้เสริมสร้างจิตวิญญาณเลี่ยงๆออกบ้างก็ดี…. หากิจกรรมที่ทำให้เรารับการสร้าง

ประการที่ 2  สร้างคน  คส 1:28
เปาโลได้เปิดใจกับพี่น้องโคโลสีว่า1:28  พระเจ้าทรงเรียกตนเองให้มาทำหน้าที่สำคัญ คือมาเป็นผู้ทาวรับใช้ของคริสตจักร  เพื่อจะได้กล่าวพระคำอย่างสมบูรณ์  เผยคำสอนที่ล้ำลึกที่ปิดไว้  ท่านมาเพื่อสอน เทศนาให้มีปัญญา  เพื่อถวายทุกคนให้เป็นผู้ใหญ่แล้วในพระคริสต์        คส 2:1-2  เปาโลสู้อุตส่าห์ที่จะทำหน้าที่เสริมสร้างคนอื่น  สอนให้คนอื่นรู้จักพระเจ้าาเที่ยงแท้  และช่วยให้คนอื่นเติบโตขึ้นในความเชื่อ  พบใครก็แบ่งปันคำสอน ให้คำหนุนใจ  ให้ข้อคิด ให้คำตักเตือนใจ  ไม่สะดวกก็เขียนจดหมายถึง   ไปส่งเองไม่ได้ก็ฝากคนอื่นไปให้อ่าน     ทำงานคนเดียวไม่ได้ก็สร้างคนให้เยอะๆ เพื่อช่วยรับไม้ผลัดไปวิ่งต่อ     การสร้างคนอื่นคือสิ่งที่สำคัญมากๆ  1 ธส 5:11  เปาโลกำชับให้ต่างคนต่างหนุนใจ  และก่อกันขึ้น      ในปีนี้เราอย่างมัวสนใจแต่ตัวเองอย่างเดียว  แต่ให้เราหันไปมองดูคนรอบๆชีวิตของเราว่า  มีอะไรที่เราจะไปมีส่วนเสริมสร้างเขาได้บ้าง   ปัญหาคนเราชอบเข้าไปแทรกเรื่องของชาวบ้านเก่ง….   คนส่วนใหญ่มากจะขอให้คนอื่นช่วยเหลือตนเอง  แต่มีใครไหมที่หันไปถามคนอื่นว่า  มีอะไรให้พี่หรือหยิบยื่น แบ่งปันให้ได้บ้างไหม?

ตัวอย่าง : ดร.จอห์นซี แมคเวล เป็นตัวอย่างของผู้นำที่ดี  ทุกครั้งที่ท่านพาแขกไปทานอาหาร ท่านจะให้แขกนั่งมุมที่สวยที่สุด  มุมที่จะเห็นวิวทิวทัศน์ที่ดีที่สุด

ตัวอย่าง : การสอนเว็บไซต์หากผมมัวแต่รับจ้างเขียนเว็บเอง ทำเอง หรือหวงวิชา ก็คงไม่มีใครได้ความรู้  แต่ขอบคุณพระเจ้าที่มีโอกาสสอนคนอื่นๆ  ปีที่ผ่านมาสอนไปถึง 43 ครั้ง มี 460คนมาเรียนรู้

พี่น้องที่รัก… แม่น้ำทะเลตายเค็มกว่าทะเล 7 เท่า  หากน้ำเข้าตามากๆอาจจะตาบอดได้  ทำไมจึงเป็นอย่างนั้น  ก็เพราะน้ำทะเลตายนั้นไม่เคยไหลไปให้ใคร  หรือรับอย่างเดียว  ทุกอย่างไหลลงมาแล้วไม่ไหลไปไหนต่อ…. สุภาษิต 15:2 ลิ้นของปราชญ์แจกจ่ายความรู้ แต่ปากของคนโง่เทความโง่ออกมา   สุดดี 37:26 เขาแจกจ่ายอย่างกว้างขวางและให้ยืมเสมอ และลูกหลานของเขาก็เป็นคำพร    ในปีนี้ให้เราอธิษฐาน และตั้งใจที่จะสร้างใครสักคน  และให้พระเจ้าใช้เราให้เราเป็นพระพรต่อผู้อื่น  ให้เรากล่าวคำอวยพรผู้อื่น  ให้ชีวิตของเราไปสัมผัสรักคนอื่น  ให้เราเป็นเหตุให้คนอื่นเจริญขึ้น  ให้เราให้เวลากับคนอื่นมากขึ้น     ผมมีเพื่อนใน FB กว่า 4200คน  แต่ในยามที่ผมเดือดร้อนผมหาเพื่อนใน FBสัก1คนเกือบไม่มีเลย   ให้เราสร้างคน สร้างสัมพันธ์ภาพกับคนอื่นมากกว่า      อย่าลืม…. ออกไปสร้างคน….

ประการที่ 3  สร้างสันติ  คส 3:18
คนที่จะไปสร้างสันติได้จะต้องมี
1) พระคริสต์มีชีวิตอยู่ในเรา  คส 3:16
2) ใช้สติปัญญา  คส 3:16  4:5
3) กระทำทุกสิ่งในนามพระเยซู และด้วยการขอบพระคุณพระเจ้า   3:17
4) ทำทุกๆอย่างเหมือนทำถวายพระเจ้า

เปาโลหันมาเตือนเรื่องความสัมพันธ์กับผู้อื่น  เช่นในครอบครัว  พ่อแม่ลูก   และความสัมพันธ์กับลูกจ้างกับนาย   กำลังสอนเราว่า  คริสเตียนคือกลุ่มชนแห่งพระพร  เป็นคนแห่งพระพร  พระเจ้าให้เราเป็นเกลือเป็นแสงสว่างแห่งความดี  หาใช่ไหนที่ไหนแสบที่นั่น    พระเจ้าให้เราเป็นทูตสร้างสันติภาพ      ไม่ใช่คนรักสันติ   มธ 5:9 ผู้นั้นเป็นสุขเพราะพระเจ้าทรงเรียกเขาว่าเป็นบุตร

ระวังมีคริสเตียน 2 พวก

-พวกรักสันติ รักสันโดษ     กูมาคนเดียวก็กลับคนเดียว ไม่คุยกับใคร นั่งที่เดิมๆ  จะลึกไปตอนอธิษฐานขอพระพร
-พวกสร้างสันติ   ไปไหนก็จะนำการพยาบาลเกิดขึ้น  นำการคืนดี การรักษา นำเอาความสมานฉันท์เกิดขึ้นที่นั่น

ถ้าพวกนี้พากันเข้าไปที่คริสตจักรที่ไหน  คริสตจักรนั้นเจริญขึ้นทางเดียว  แต่พวกแรกไปที่ไหนคริสตจักรนั้นพังทางเดียว       พี่น้องที่รัก   ในโลกปัจจุบันนี้คนเราพร้อมที่จะดำเนินชีวิตตามอำเภอใจตนเองมากกว่าตามพระทัยพระเจ้า   เราสร้างสันติยาก แต่การทำลายสันติง่ายๆ       ในยุคนี้ที่คนประกาศสันติภาพ แต่โลกกลับขาดสันติ     คริสเตียนนเราจะต้องตั้งเป้าหมายว่า ในปีนี้เราจะขอทำหน้าที่เป็นกาวใจ   เป็นกลาง   ไม่เลือกข้างแบ่งสี   ไม่ทำให้คนอื่นเขาทะเลาะกัน   เราจะอธิษฐานขอให้สันติสุขเกิดขึ้น   เพราะพระเจ้าของเรานำสันติสุขมาให้      เราจะต้องเป็นผู้ที่ไปที่ไหนทำให้การคืนดีเกิดขึ้นที่นั่น      และหากในปีใหม่นี้ท่านทั้งหลายดำเนินชีวิตโดน

สร้างตน  สร้างคน และสร้างสันติ   ชีวิตเรามีแต่พระพร