วันนี้ 25 ธันวาคม 65 เวลา 14.30 น.ทีมงานเครือข่ายช่วยเหลือคนพิการคลองสามวา พร้อมด้วย คริสตจักรศรัทธาร่วมใจ โดย ดร.ทวีควรผล ได้ลงเยี่ยมเคสผู้ป่วย คน พิการ จำนวน 7 ราย เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง Merry Christmas มีชุมชนประชาร่วมใจนิมิตรใหม่ 36 /ชุมชนสามัคคีพัฒนา/ ชุมชนนิลราชา /ชุมชนพระยาสุเรนทร์ บ้านเช่าเลียบคลอง1/1 / หมู่บ้านมาริสา และ หมู่บ้านกาญจนาทิพย์ 1 ขอขอบคุณคริสตจักร ศรัทธาร่วมใจ ที่ห่วงใยดูแลผู้ป่วย แล้วคนพิการ ด้วยดีเสมอมา