Category: คำเทศนา

จัดการกับความท้อใจ

คอลัมนิสต์คริสเตียน ผลงานเขียนคำหนุนใจ บทเรียนข้อคิดต่างๆ คำเทศนา โดย ศิษยาภิบาลเรวัฒน์ เทพจักร์ คริสตจักรศรัทธาร่วมใจ   คำเทศนาเรื่อง จัดการกับความท้อใจ ความท้อแท้ใจเกิดขึ้นกับคนในทุกระดับ ทุกเพศ ทุกวัย เช่นเดียวกับเอลียาห์ผู้รับใช้ของพระเจ้า ชัยชนะที่เขาพึ่งได้รับสดๆร้อนๆ ต่อหน้าผู้คนมากมาย พระเจ้าช่วยกอบกู้และมอบสง่าราศี ผู้รับใช้ของพระบาอัลต้องอับอายขายหน้า และ 450 ชีวิตต้องตายไป 1พกษ18: เขาก้าวเดินลงมาจากยอดเขาอย่างผู้ชัยชนะ คำถาม…

คนแห่งพระพร

คำเทศนาเรื่อง : คนแห่งพระพร ข้อพระคัมภีร์     สดด. 34:19    คน​ชอบธรรม​นั้น​ถูก​ข่ม​ใจ​หลาย​อย่าง แต่​พระ​เจ้า​ทรง​ช่วย​กู้​เขา​ออกมา​ให้​พ้น​หมด  และ  ปฐก 26:26-35 คอลัมนิสต์คริสเตียน ผลงานเขียนคำหนุนใจ บทเรียนข้อคิดต่างๆ คำเทศนา โดย ศิษยาภิบาลเรวัฒน์ เทพจักร์ คริสตจักรศรัทธาร่วมใจ   คำนำ : หนทางที่คนแห่งพระพรจะเดินก้าวไปนั้น ไม่ใช่หนทางที่ง่ายดายนัก แต่เราก็เรียนรู้แล้วจากบทเรียนในอาทิตย์ที่ผ่ายมาว่า    อิสอัคต้องยอมและเสียสละ    และคนของพระเจ้าต้องขยันขันแข็งที่จะลงแรงทำงานหนัก สู้ชีวิต   …

วิธีเรียนรู้อยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก #คนแห่งพระพร1

คำเทศนาเรื่อง  “วิธีเรียนรู้อยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก” คำเทศนาเรื่อง  : คนแห่งพระพร ตอนที่ 1 ข้อพระคัมภีร์     โยบ 1.1-22 คอลัมนิสต์คริสเตียน ผลงานเขียนคำหนุนใจ บทเรียนข้อคิดต่างๆ คำเทศนา โดย ศิษยาภิบาลเรวัฒน์ เทพจักร์ คริสตจักรศรัทธาร่วมใจ คำนำ     พระคัมภีร์โยบเป็นหนังสือบันทึกชีวิตของโยบและครอบครัวที่น่าตื่นเต้น และล้วนเป็นพระพรที่หนุนจิตชูใจอย่างยิ่ง   โดยเฉพาะในยามที่ชีวิตของเรากำลังเผชิญกับปัญหามากมาย   มีความกลัว ความทุกข์ร้อน  ความเจ็บป่วย  …

คำเทศนาเรื่อง สิ่งที่โมเสสเลือก ฮีบรู 11:24-27

คำเทศนาเรื่อง สิ่งที่โมเสสเลือก ฮีบรู 11:24-27 คอลัมนิสต์คริสเตียน ผลงานเขียนคำหนุนใจ บทเรียนข้อคิดต่างๆ คำเทศนา โดย ศิษยาภิบาลเรวัฒน์ เทพจักร์ คริสตจักรศรัทธาร่วมใจ ชีวิตของมนุษย์มีสิ่งที่ต้องเลือกและตัดสินใจตลอดเวลา  เช่น เลือกคู่ครอง เลือกสถานที่แต่ง เลือกสถานที่คลอด เลือกที่จะเรียน เลือกสาขาที่จะเอนฯ  เลือกทำงาน   ใครเลือกอะไรก็จะได้สิ่งนั้น  เช่นปลูกบ้านผิดแบบก็คิดจนบ้านพัง  แต่ถ้าแต่งงานผิดคิดจนผัวตาย ..... แต่ก็เพราะการตัดสินใจที่เลือกทางเดินชีวิตนี่เอง ฮับราฮัมบุคคลในพระคัมภีร์ก็กลายเป็นคนที่ชัยชนะใจพระเจ้าพระเจ้าถือว่าเขาเป็นบุรุษที่มีความดี…

จัดการกับความโกรธ

คอลัมนิสต์คริสเตียน ผลงานเขียนคำหนุนใจ บทเรียนข้อคิดต่างๆ คำเทศนา โดย ศิษยาภิบาลเรวัฒน์ เทพจักร์ คริสตจักรศรัทธาร่วมใจ กันดารวิถี บทที่ 16:15 โมเสสโกรธมากและกราบทูลพระเจ้าว่า "ขออย่าทรงโปรดปรานเครื่องบูชาของเขาเลย ข้าพระองค์มิได้เอาลาของเขามาสักตัวหนึ่ง และข้าพระองค์มิได้ทำอันตรายเขาสักคนเดียว" เพราะความโกรธของโมเสส การที่เขาทนมองเห็นคนที่อ่อนแอกว่าถูกกระทำ และเฉพาะอย่างยิ่งยังเป็นพวกเดียวกัน จึงทำให้เขาต้องจ่ายราคาแพงลิ่ว โดยการเดินทางออกจากชีวิตในราชวัง คำถามมีกี่ครั้งที่เพราะการตัดสินใจที่เด็ดขาด และทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบ มันจึงส่งผลกระทำให้ชีวิตของท่านต้องเป็นเช่นนั้น ?.... โมเสส…

คำเทศนาเรื่อง หนามไม่ได้มีไว้เหน็ดเหนื่อย

2 คร12:7   และเพื่อไม่ให้ข้าพเจ้ายกตัวจนเกินไป   เนื่องจากที่ได้เห็นการสำแดงมากมายนั้น   ก็ทรงให้มีหนามใหญ่ในเนื้อของข้าพเจ้า   หนามนั้นเป็นทูตของซาตานคอยทุบตีข้าพเจ้าเพื่อไม่ให้ข้าพเจ้ายกตัวเกินไป 8 เรื่องหนามใหญ่นั้น   ข้าพเจ้าวิงวอนองค์พระผู้เป็นเจ้าถึงสามครั้ง   เพื่อขอให้มันหลุดไปจากข้าพเจ้า 9 แต่พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า   ?การที่มีคุณของเราก็พอแก่เจ้าแล้ว   เพราะความอ่อนแอมีที่ไหน   เดชของเราก็มีฤทธิ์ขึ้นเต็มขนาดที่นั่น?   เหตุฉะนั้น   ข้าพเจ้าจึงภูมิใจในบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้า   เพื่อฤทธิ์เดชของพระคริสต์จะได้อยู่ในข้าพเจ้า 10 เหตุฉะนั้นเพราะเห็นแก่พระคริสต์   ข้าพเจ้าจึงชื่นใจในบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้า   ในการประทุษร้ายต่างๆในความยากลำบาก   ในการถูกข่มเหง   ในความอับจน   เพราะว่าข้าพเจ้าอ่อนแอเมื่อใด   ข้าพเจ้าก็จะแข็งแรงมากเมื่อนั้น  บทเรียนฝ่ายวิญญาณของพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ 2 ประการ   ประการที่ 1  ชีวิตทุกๆวันของเราต้องเผชิญกับหนามใหญ่มากมาย ก. สภาพสังคมที่เต็มไปด้วยความเครียส ผลจากการสำรวจของ เอแบคโพลล์เดือนมีนาคม 2552 จากการศึกษาแนวโน้มดัชนีความสุขมวลรวมของประชาชนภายในประเทศ…

ข้าพเจ้าจะร่าเริงในพระเจ้า

พระคัมภีร์  ฮาบากุก บทที่ 3:17-19 ข้าพเจ้าจะร่าเริงในพระเจ้า คอลัมนิสต์คริสเตียน ผลงานเขียนคำหนุนใจ บทเรียนข้อคิดต่างๆ คำเทศนา โดย ศิษยาภิบาลเรวัฒน์ เทพจักร์ คริสตจักรศรัทธาร่วมใจ สถานการณ์บางสถานการณ์   เรื่องบางเรื่องเราอาจจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงมันได้เลย  บางเรื่องแม้กระทั่งเราตายไปแล้วมันก็อาจจะไม่เปลี่ยนได้   อย่ารอจนกว่าสถานการณ์ค่อยๆดีขึ้นก่อนถึงจะชื่นชมยินดีในชีวิต     สิ่งที่เราสามารถเปลี่ยนมันได้คือทัศนคติ  มุมมองของเราเอง  กระสวยของความคิดของเราเอง   พระคัมภีร์ที่หนุนใจเราในวันนี้ปรากฎในฮาบากุก   ข้อพระคัมภีร์ที่ถือเป็นพระคำโดดเด่นและชูใจคริสเตียนได้เป็นอย่างดีก็คือ ฮบก3:17-19    ซึ่งเป็นถ้อยคำของผู้เชื่อที่กล่าวว่า  ข้าพเจ้าจะร่าเริงในพระเจ้าแม้สถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เลวร้ายขึ้น   …

คริสเตียนกับเวลา

คำนำ     วันเด็กแห่งชาติทำเด็กๆทั่วไทยปลิ้ม  เด็กหลายคนได้ฝ่ารถติดเพื่อไปพบนายกฯที่ทำเนียบ   และได้เข้าไปนั่งเก้านายกฯ   มีเด็กคนหนึ่งได้สัมภาษณ์นายกว่า   สมัยเป็นเด็กนายกมีวิธีการออมเงินอย่างไร?   นายกตอบว่าสมัยเด็กไม่ได้ออมเท่าไรนัก 30ล้านบาทเป็นของภรรยา  ... การตอบของท่านนายกฯทำเอานักข่าวฮา..... ที่ตึกศัลยกรรมประสาทชาย โรงพยาบาลศูนย์ยะลา นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าฯจังหวัดยะลา ได้เป็นตัวแทนรับเงินบริษัท ไอซีพี เคมีคอลล์ จำกัด ที่บริจาคเครื่องช่วยหายใจมูลค่า 370,000  บาท ให้ ด.ช.สูไฮมี   ดอเลาะ…

อยู่ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า

คำเทศนาเรื่อง  “ อยู่ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า ” ข้อพระคัมภีร์ :  ปัญญาจารย์ 5-6 คอลัมนิสต์คริสเตียน ผลงานเขียนคำหนุนใจ บทเรียนข้อคิดต่างๆ คำเทศนา โดย ศิษยาภิบาลเรวัฒน์ เทพจักร์ คริสตจักรศรัทธาร่วมใจ คำนำ :  ชีวิตของพระเยซูคริสต์ถือว่าเป็นแบบอย่างของคนที่มีชีวิตอยู่อย่างคุ้มค่าที่สุด  33ปีที่ดำเนินในโลกนี้สั้นๆ แต่ได้ทำคุณประโยชน์อเนกอนันต์ ได้ทำภารกิจยิ่งใหญ่จนกระทั่งสำเร็จ   และในที่สุดก็ได้กลับสู่สวรรค์   แต่ชีวิตของเราทุกคนวันนี้กลับอยู่นานๆในโลกนี้ บางคนอยู่ 60-90ปีแต่เรากลับเสียเวลากับสิ่งที่ไร้ค่า …

ชัยชนะที่เมืองอัย ยชว 7:1-29

คำเทศนาเรื่อง  ชัยชนะที่เมืองอัย  ยชว 7:1-29 คอลัมนิสต์คริสเตียน ผลงานเขียนคำหนุนใจ บทเรียนข้อคิดต่างๆ คำเทศนา โดย ศิษยาภิบาลเรวัฒน์ เทพจักร์ คริสตจักรศรัทธาร่วมใจ คำนำ : โยชูวาบทที่ 6 ได้จบลงอย่างสวยงาม เป็นชัยชนะที่ได้มาท่ามกลางความปีติยินดียิ่ง  แม้กำแพงเมืองจะสูงแข็งแรง  แต่ก็ต้องราบคาบด้วยพลังคนเดิน 7 วัน     ในชีวิตของเราบางครั้งก็เป็นอย่างนั้นด้วย  เราได้มาง่ายๆ เราพบความสำเร็จเหมือนฝันไป  แทบไม่ต้องลงทุนลงแรงมาก   แต่เราเห็นว่าพระเจ้าสถิตอวยพรให้จริงๆ …