"ด้านการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมนั้น จีนได้เกิด  กระแสนิยมเกาหลีใต้ ในวงการแฟชั่น ภาพยนตร์และโทรทัศน์ เป็นต้น ส่วนเกาหลีใต้นั้นก็ได้เกิด "ลีลาจีน" ในวงการค้า การศึกษาและการท่องเที่ยว เป็นต้น ทั้งนี้สื่อให้เห็นว่า การแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศชาชนทั้งสองประเทศมีผลคืบหน้าใหม่ทั้งในระดับความลึกและความกว้าง   จนกลายลุกลามมาสู่สังคมไทย  คนไทยมีความนิยมชมชอบความเป็นจีน และเชื้อสายจีนเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว  เมื่อจีนเปิดกว้างต้อนรับเอาวัฒนธรรมเกาหลีบ้านพี่เมืองน้องเข้ามาชนิดเกือบจะกล่าวได้ว่าจะเป็นทองแผ่นเดียวกันอยู่แล้ว   จึงไม่แปลกที่เยาวชนไทยจะเปิดใจเทใจให้เกาหลีใต้อย่างหมดใจ  ทุกวันนี้ผมเป็นห่วงเด็กไทย  ไม่ว่าจะหันหน้าไปดูหนังสือ สื่อชนิดใด  ล้วนจะมีการนำเสนอแบรนด์เกาหลีเต็มบ้านเต็มเมือง  เด็กไทยเริ่มเลียนแบทั้งคำพูด การแต่งกาย  วิธีคิด…