ภาพแห่งความประทับใจของการร่วมแรงร่วมใจของสมาชิก เพื่อที่จะได้อาคารที่สวยงาม  การนำเหล็กเก่ามาขัดและทาสีกันสนิมอีกครั้ง