Tag: คริสตจักรศรัทธาร่วมใจ

ผู้รับใช้พระเจ้า สายพันธุ์ใหม่ 

ผู้รับใช้พระเจ้า สายพันธุ์ใหม่ ปี คศ 2010 เป็นปีที่คริสเตียนไทยตั้งความหวังไว้สูงมาก นั่นก็คือการรวมพลังนำข่าวประเสริฐ และตั้งคริสตจักรไปทั่วทุกตำบล ทุกอำเภอ ทุกหมู่บ้าน การที่คริสตชนไทยจะสานให้ฝันนั้นเปิดเป็นจังได้ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีปัจจัยที่สำคัญช่วยกระตุ้น ปลุกเร้าให้คริสเตียนไทยมีจิตวิญญาณเยี่ยงเดียวกัน ผู้นำคริสตจักรในยุคปัจจุบันเปรียบเสมือนทัพหน้าในการรุกสู่แผ่นดิน สร้างเครือข่าย ขยายแผ่นดินออกไป ซึ่งสำคัญที่มาก็คือการเร่งสร้างพัฒนาบุคลากรเพื่อทำให้เป้าหมายของประเทศสัมฤทธิ์ผล เพื่อให้ได้บุคคลซึ่งมีขีดความสามารถในการทำพันธกิจเหนือศัตรูของเราคือมารซาตาน การสร้างนักเทศน์ และนักบริหารองค์กรพันธุ์ใหม่ ก็เปรียบได้กับการที่เราเอาเมล็ดพืชชนิดหนึ่งมาทำการปรับเปลี่ยนสายพันธ์ เพื่อให้ได้สายพันธุ์ใหม่ที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศ มีความทนทาน ให้ผลผลิตมากตลอดปี ผู้รับใช้ของพระเจ้าควรจะมีลักษณะชีวิตในลักษณะดังต่อไปนี้คือ…

กว่าจะมีวันนี้

ภาพแห่งความประทับใจของการร่วมแรงร่วมใจของสมาชิก เพื่อที่จะได้อาคารที่สวยงาม  การนำเหล็กเก่ามาขัดและทาสีกันสนิมอีกครั้ง          

ประวัติคริสตจักรศรัทธาร่วมใจ

ประวัติคริสตจักรศรัทธาร่วมใจ 133/25 ถนนปัญญาอินทรา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพ 10510 ประวัติคริสตจักรศรัทธาร่วมใจ ย้อนรอยบันทึกความประทับใจ เก็บเรื่องราวเป็นจดหมายเหตุที่เริ่มก่อตัว พอที่จะร้อยเรียงได้ดังนี้..... คริสตจักรศรัทธาร่วมใจ ก่อตั้งโดย อ.เรวัฒน์ เทพจักร์ และพี่น้องสมาชิกจำนวนเจ็ดคน เกิดมีภาระใจและเห็นนิมิตที่จะตั้งคริสตจักรขึ้นใหม่เพื่อคนในชุมชนเขตคลองสามวาจึงได้คุกเข่าอธิษฐานร่วมกัน จนกระทั่งวันที่ 6 ตุลาคม2013 ได้เริ่มต้นใช้บ้านพักของอาจารย์เรวัฒน์ เทพจักร เป็นห้องประชุมเล็กๆรวมเป็นระยะเวลา3เดือน ต่อมาพระเจ้าทรงนำพี่น้องหลายคนมาร่วมนมัสการพระเจ้า และมีผู้เชื่อเพิ่มพูนมากขึ้น…