คำเทศนาเรื่อง  “ อยู่ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า ” ข้อพระคัมภีร์ :  ปัญญาจารย์ 5-6 คอลัมนิสต์คริสเตียน ผลงานเขียนคำหนุนใจ บทเรียนข้อคิดต่างๆ คำเทศนา โดย ศิษยาภิบาลเรวัฒน์ เทพจักร์ คริสตจักรศรัทธาร่วมใจ คำนำ :  ชีวิตของพระเยซูคริสต์ถือว่าเป็นแบบอย่างของคนที่มีชีวิตอยู่อย่างคุ้มค่าที่สุด  33ปีที่ดำเนินในโลกนี้สั้นๆ แต่ได้ทำคุณประโยชน์อเนกอนันต์ ได้ทำภารกิจยิ่งใหญ่จนกระทั่งสำเร็จ   และในที่สุดก็ได้กลับสู่สวรรค์   แต่ชีวิตของเราทุกคนวันนี้กลับอยู่นานๆในโลกนี้ บางคนอยู่ 60-90ปีแต่เรากลับเสียเวลากับสิ่งที่ไร้ค่า …