ขอขอบคุณคณะผู้จัดทำที่เป็นพระพร แบ่งปันข่าวดีเรื่องราวสำคัญชีวิตคนดังว่ามารู้จักพระเจ้าได้อย่างไร ?