คอลัมนิสต์คริสเตียน ผลงานเขียนคำหนุนใจ บทเรียนข้อคิดต่างๆ คำเทศนา โดย ศิษยาภิบาลเรวัฒน์ เทพจักร์ คริสตจักรศรัทธาร่วมใจ กันดารวิถี บทที่ 16:15 โมเสสโกรธมากและกราบทูลพระเจ้าว่า "ขออย่าทรงโปรดปรานเครื่องบูชาของเขาเลย ข้าพระองค์มิได้เอาลาของเขามาสักตัวหนึ่ง และข้าพระองค์มิได้ทำอันตรายเขาสักคนเดียว" เพราะความโกรธของโมเสส การที่เขาทนมองเห็นคนที่อ่อนแอกว่าถูกกระทำ และเฉพาะอย่างยิ่งยังเป็นพวกเดียวกัน จึงทำให้เขาต้องจ่ายราคาแพงลิ่ว โดยการเดินทางออกจากชีวิตในราชวัง คำถามมีกี่ครั้งที่เพราะการตัดสินใจที่เด็ดขาด และทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบ มันจึงส่งผลกระทำให้ชีวิตของท่านต้องเป็นเช่นนั้น ?.... โมเสส…