คำเทศนาเรื่อง  “วิธีเรียนรู้อยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก” คำเทศนาเรื่อง  : คนแห่งพระพร ตอนที่ 1 ข้อพระคัมภีร์     โยบ 1.1-22 คอลัมนิสต์คริสเตียน ผลงานเขียนคำหนุนใจ บทเรียนข้อคิดต่างๆ คำเทศนา โดย ศิษยาภิบาลเรวัฒน์ เทพจักร์ คริสตจักรศรัทธาร่วมใจ คำนำ     พระคัมภีร์โยบเป็นหนังสือบันทึกชีวิตของโยบและครอบครัวที่น่าตื่นเต้น และล้วนเป็นพระพรที่หนุนจิตชูใจอย่างยิ่ง   โดยเฉพาะในยามที่ชีวิตของเรากำลังเผชิญกับปัญหามากมาย   มีความกลัว ความทุกข์ร้อน  ความเจ็บป่วย  …