ผิดหรือถ้าจะตั้งคริสตจักรซ้อนคริสตจักร ? เรื่องที่เกิดขึ้นในหลายๆคริสตจักรต่างๆซ้ำแล้วซ้ำอีกเมื่อคริสเตียนบางคนมีรากขมขื่นในใจ ไม่ได้จัดการแก้ไขให้หมดสิ้น  คนบางคนที่อาจจะไม่สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้  อาจจะเป็นเพราะว่าใจร้อน  เป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเอง ทำอะไรตามใจตัวเองทำตามอำเภอใจ   อีโก้สูงจึงทำให้หลายระวังตัวที่จะคบค้าสมาคมด้วย  ก็ทำเป็นว่าตัวของเขาถูกกระทำเที่ยวไปบอกใครๆว่าตัวของเขาถูกกระทำ    หาจุดที่คนจะแสดงความเห็นอกเห็นใจ    ในที่สุดก็มีเรื่องบานปลายกลายเป็นแผลเป็น  ใครทำอะไรไม่ถูกใจก็ตั้งแง่แสนงอน   เป็นเรื่องเป็นประเด็นและปัญหาเสียทุกอย่าง     จากปัญหาที่มีกับคนบางคนก็กลายเป็นกลุ่มคน และสุดท้ายก็กลายเป็นว่ามีปัญหากับทีมผู้นำคริสตจักร   สิ่งหนึ่งก็เป็นปัญหาติดตามมาจากอุปนิสัยส่วนตัวของเขา  เป็นท่าทีที่ไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลง   มือที่สาม ปัญหาไม่จบลงง่ายดายนัก  เมื่อมีมือที่สามเข้ามาแทรกแซง  ปัญหาแทบทุกเรื่องหากสามีภรรยากำลังมีเรื่องราวต่อกัน  แต่มีมือที่สามเข้ามาสอดรู้ หรือทำทีว่าเข้าใจอีกฝ่ายหนึ่งไม่ญาติดีกับอีกฝ่าย …