คริสตจักรหรือองค์กรต่างๆก็มีคนหลายแบบหลายสไตล์ คนที่มีฐานะดีกว่าไม่ควรตำหนิคนที่อ่อนแอกว่า ผู้นำระดับสูงไม่ควรดูหมิ่นผู้นำรุ่นใหม่ๆแต่ให้โอกาสเขาได้สะสมชั่วโมงบินของตนที่มากขึ้นบ้าง  สร้างคนที่จะขึ้นมานำต่อจากตนเอง  ไม่ใช่หมายมั่น หรือปูทางให้คนในตระกูลมาสืบทอดตำแหน่งเมื่อตนเองไปต่อไม่ไหว คริสตจักรใหญ่ๆไม่ควรอวดตัวว่าตนเองดีกว่าสมบูรณ์กว่า   ระบบองค์กรหรือคริสตจักรที่เหนือกว่าโบสถ์ต่างๆ   แต่ละคนได้รับพระคุณขนาดที่ต่างกันมิใช่หรือ  สังคมไม่ควรตัดสินซึ่งกันและกัน   โดยวัดเสาของโบสถ์ที่ใหญ่ หรือจำนวนเสาคริสตจักรที่มากกว่ากัน หรือจำนวนสมาชิกที่มากกว่ากัน     นักเทศน์จากเมืองนอกหลายคนพอเทศนนาก็เริ่มตำหนิและด่าทอผู้ฟัง     อวดตัวว่าตนเองอธิษฐานนานกว่า  มีคริสตจักรที่พันธกิจเยอะ     มีชื่อเสียงมากมายไปทั่วโลก …