มีโอกาสดีวันนี้ได้ฟังการแบ่งพระวจนะของพระเจ้าผ่านลูกชาย เขาแบ่งปันจาก ฟป3.12-16   ในการนมัสการพระเจ้าของครอบครัว  สรุปใจความว่า ชีวิตของเรามีเรื่องที่ดีและไม่ดีเกิดขึ้นได้ แต่เราต้องเรียนรู้จักลืมบางสิ่งบางอย่างที่เป็นอุปสรรคต่อการก้าวไปข้างหน้าของเราเสีย     " ลืมมันไป และก้าวไปอย่างกับเรื่องหมา ตอนแรกผมก็ไม่ทราบว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไร เรื่องก็มีอยู่ว่า    หมากลุ่มหนึ่งมันทะเลาะกันในที่สุดมันก็พากัน2-3ตัวหนีออกไปเพื่อก้าวไปข้างหน้า ในที่สุดเพื่อนๆของมันก็ตายจากไปทีละตัวๆ     เหลือมันอยู่ตัวเดียว แต่มันก็ยังก้าวต่อไปอย่างไม่ย่อท้อ"ฟังแล้วก็ได้สาระดีนะครับ...ดีใจที่ได้ฟังการแบ่งปันดีๆจากลูกชาย  ทำให้ได้ข้อคิดว่า...ลืมเสียบางเรื่องก็ดีเหมือนกัน.. คนไทยเราก็ดีอย่างหนึ่งที่ลืมอะไรค่อนข้างไว  ตัวอย่างเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับการเมืองไทยที่ผ่านมาหลายสิบปี มีเรื่องราวเยอะเกิดขึ้น เสียเลือดเสียเนื้อ และกระนั้นคนไทยก็ลืมเหตุการณ์นั้นเสียสิ้น  อาจจะมีคนยกมากล่าวอ้างถึงเป็นครั้งเป็นคราว      …