คำเทศนาเรื่อง สิ่งที่โมเสสเลือก ฮีบรู 11:24-27 คอลัมนิสต์คริสเตียน ผลงานเขียนคำหนุนใจ บทเรียนข้อคิดต่างๆ คำเทศนา โดย ศิษยาภิบาลเรวัฒน์ เทพจักร์ คริสตจักรศรัทธาร่วมใจ ชีวิตของมนุษย์มีสิ่งที่ต้องเลือกและตัดสินใจตลอดเวลา  เช่น เลือกคู่ครอง เลือกสถานที่แต่ง เลือกสถานที่คลอด เลือกที่จะเรียน เลือกสาขาที่จะเอนฯ  เลือกทำงาน   ใครเลือกอะไรก็จะได้สิ่งนั้น  เช่นปลูกบ้านผิดแบบก็คิดจนบ้านพัง  แต่ถ้าแต่งงานผิดคิดจนผัวตาย ..... แต่ก็เพราะการตัดสินใจที่เลือกทางเดินชีวิตนี่เอง ฮับราฮัมบุคคลในพระคัมภีร์ก็กลายเป็นคนที่ชัยชนะใจพระเจ้าพระเจ้าถือว่าเขาเป็นบุรุษที่มีความดี…