ประวัติคริสตจักรศรัทธาร่วมใจ 133/25 ถนนปัญญาอินทรา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพ 10510 ประวัติคริสตจักรศรัทธาร่วมใจ ย้อนรอยบันทึกความประทับใจ เก็บเรื่องราวเป็นจดหมายเหตุที่เริ่มก่อตัว พอที่จะร้อยเรียงได้ดังนี้..... คริสตจักรศรัทธาร่วมใจ ก่อตั้งโดย อ.เรวัฒน์ เทพจักร์ และพี่น้องสมาชิกจำนวนเจ็ดคน เกิดมีภาระใจและเห็นนิมิตที่จะตั้งคริสตจักรขึ้นใหม่เพื่อคนในชุมชนเขตคลองสามวาจึงได้คุกเข่าอธิษฐานร่วมกัน จนกระทั่งวันที่ 6 ตุลาคม2013 ได้เริ่มต้นใช้บ้านพักของอาจารย์เรวัฒน์ เทพจักร เป็นห้องประชุมเล็กๆรวมเป็นระยะเวลา3เดือน ต่อมาพระเจ้าทรงนำพี่น้องหลายคนมาร่วมนมัสการพระเจ้า และมีผู้เชื่อเพิ่มพูนมากขึ้น…