คำพยานชีวิต - อาหมู ดิลก ทองวัฒนา   ขอขอบคุณ   CBN Thailand