คอลัมนิสต์คริสเตียน ผลงานเขียนคำหนุนใจ บทเรียนข้อคิดต่างๆ คำเทศนา
โดย ศิษยาภิบาลเรวัฒน์ เทพจักร์
คริสตจักรศรัทธาร่วมใจ

กันดารวิถี บทที่ 16:15 โมเสสโกรธมากและกราบทูลพระเจ้าว่า
“ขออย่าทรงโปรดปรานเครื่องบูชาของเขาเลย ข้าพระองค์มิได้เอาลาของเขามาสักตัวหนึ่ง
และข้าพระองค์มิได้ทำอันตรายเขาสักคนเดียว”

เพราะความโกรธของโมเสส การที่เขาทนมองเห็นคนที่อ่อนแอกว่าถูกกระทำ และเฉพาะอย่างยิ่งยังเป็นพวกเดียวกัน จึงทำให้เขาต้องจ่ายราคาแพงลิ่ว โดยการเดินทางออกจากชีวิตในราชวัง คำถามมีกี่ครั้งที่เพราะการตัดสินใจที่เด็ดขาด และทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบ มันจึงส่งผลกระทำให้ชีวิตของท่านต้องเป็นเช่นนั้น ?….

โมเสส ปล่อยให้ความโกรธนำไปสู่การดื้อดึง ขัดขืนพระเจ้า กดว 20:7-12
การตอบสนองที่ดื้อกระด้างของโมเสสต่อพระวาจาพระเจ้า เป็นท่าทีความโกรธที่เกินการควบคุมได้ ข้อสังเกตการอัศจรรย์คือน้ำที่โพยพุ่งยังคงเกิดขึ้น แต่ไม่ได้สำแดงออกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความบริสุทธิ์ถูกต้องในสายพระเนตรพระเจ้า การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าแผ่นดินคานาอันเป็นสิ่งที่เจ็บปวด แม้ว่าตลอด40 ปี ที่เขาตั้งใจดำเนินกับพระเจ้า บางคนสำคัญผิดคิดว่าตัวเองสามารถโกรธได้เพราะเป็นผู้ใหญ่ มีตำแหน่งสูงยืนอยู่ในจุดที่เหนือกว่าธรรมนูญองค์กร จงจำไว้ว่าปฏิกิริยาที่ไม่ถูกต้องเป็นการทดลองใจของคริสเตียน อย่าปล่อยให้ความโกรธแค้นใจจนนำไปสู่การดื้อดึงต่อพระเจ้า

โมเสส ยอมให้รากขมขื่นในใจสู่การทำลาย
คำบ่นของคนกลุ่มหนึ่งที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกเป็นจุดฉนวน เป็นตัวล่อลวงให้คนมากมายถูกทำลาย แรงกดดัน คำเหน็บแนม คำตำหนิ คำสบประมาทมักส่ำสมก่อตัวขึ้นในใจ การไม่รู้จักจัดการกับความโกรธจะนำสู่การประจานตัวเอง 1ทธ3:3 ความโกรธที่มีต่อสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่สิ่งผิดธรรมชาติ เอเฟซัส บทที่ 4:26 จะโกรธก็โกรธได้ แต่อย่าทำบาป อย่าให้ถึงตะวันตกท่านยังโกรธอยู่ 31 จงให้ใจขมขื่น และใจขัดเคือง และใจโกรธ และการทะเลาะเถียงกัน และการพูดให้ร้าย กับการคิดปองร้ายทุกอย่างอยู่ห่างไกลจากท่านเถิด
ตัวอย่าง ปฐก 4:6 คาอิน
ปฐก 45:5 โยเชฟ แต่บัดนี้อย่าเสียใจไปเลย อย่าโกรธตัวเองที่ขายเรามาที่นี่

โมเสส ใช้สิทธิอำนาจอย่างไม่ถูกต้อง กดว 17
ไม่เท้าแสดงถึงสิทธิอำนาจ และการเจิม พระเจ้าสั่งให้เขาใช้ไม้เท้านั้นยืนอยู่ต่อหน้าประชาชน และชี้ไม่เท้านั้น แต่เขากลับทนกับความโมโห ความโกรธ ภาระที่หนักเกินกว่าที่เขาจะทนได้ จึงใช้ไม่เท้าตีหิน

คำถาม กี่ครั้งในการเผชิญกับปัญหาต่างๆเรา ทิ้งการชี้ไม้เท้า และพูดกับก้อนหินแห่งปัญหา แต่เรากลับใช้ไม้เท้าของพระเจ้าตีรวนปัญหานั้นด้วยแรงกำลังของเรา การแสดงตัวให้คนอื่นเห็นสิทธิอำนาจของตัวเอง มากกว่าการยำเกรงพระเจ้า ข้อคิด: ในการรับใช้พระเจ้าของคุณ จงระลึกเสมอว่าคุณได้ฟังคำสั่งของพระเจ้าอย่างดีแล้ว
ยก 1:20 ความโกรธของมนุษย์ไม่ได้ทำให้เกิดความชอบธรรมแห่งพระเจ้า

โมเสส รับใช้ด้วยความหงุดหงิดหัวเสีย และไม่เชื่อฟังพระเจ้า
เป็นการทำงาน ทำพันธกิจไปพร้อมๆกับความขุ่นเคืองใจ อัดอั้นตันใจหฃายเรื่องที่ส่ำสมกันมายาวนาน แทนที่จะมองเห็นพระคุณพระเจ้า พระสัญญาที่ไหลผ่านมาจากก้อนหินนั้น เรากลับเห็นลำธารน้ำที่ไหลผ่านออกมาเพราะการมาเต็มใจกับภาระที่ได้รับมอบจากพระเจ้า ปัญหาของการที่เริ่มมีบทบาทมากขึ้น เริ่มมีเงื่อนไข และข้อต่อรองกับพระเจ้า และแสดงความไม่เชื่อฟังมากขึ้น และเริ่มใช้วิธีแก้ไขปัญหาด้วยอารมณ์ที่โกรธแค้น เหมือนเมื่อ40 ปีที่ผ่านมา  สุภาษิต14:29 บุคคลที่โกรธช้าก็มีความเข้าใจมาก แต่บุคคลที่โมโหเร็วก็ยกย่องความโง่  สุภาษิต 22:24 อย่าเป็นมิตรกับคนที่มักโกรธ หรือไปกับคนขี้โมโห
โยนาห์ 4:1 เหตุการณ์นี้ไม่เป็นที่พอใจโยนาห์อย่างยิ่ง และท่านโกรธ 4 และพระเจ้าตรัสว่า “การที่เจ้าโกรธเช่นนี้ดีอยู่หรือ” 9 แต่พระเจ้าตรัสกับโยนาห์ว่า “ที่เจ้าโกรธเพราะต้นละหุ่งนั้นดีอยู่แล้วหรือ” ท่านทูลว่า “ที่ข้าพระองค์โกรธถึงอยากตายนี้ดีแล้ว พระเจ้าข้า” เพราะความโกรธจึงทำให้โมเสสไม่ได้สำแดงออกในการเป็นผู้แทนพระเจ้าต่อหน้าประชาชน หลายครั้งเพราะอาการโกรธของเรา เพราะการที่เราเที่ยวไปหาเรื่องคนอื่นจึงทำให้เราขาดวุฒิภาวะทางอารมณ์ จงแก้ไขปัญหาอย่าง อพย 17:2-7 ยกชูสภาพสถานการณ์ทั้งสิ้นขึ้นต่อพระเจ้า อย่าเก็บรากขมขื่นไว้ในใจ อย่านำเอาเรื่องที่เกิดขึ้นนำมาเป็นเรื่องส่วนตัว เมื่อเราเรียนรู้จักยืนอยู่เฉพาะพระพักตรพระเจ้า พระเจ้าจะใช้ชีวิตของเรา พระเจ้าจะประกอบกิจผ่านชีวิตของเรา เราต้องเอาแบบอย่างโมเสสในเหตุการณ์ อพยพ17 ไม่ใช่ เหตุการณ์ของโมเสสใน กันดารวิถี 20

ทุกครั้งที่กำลังส่อเค้าความโกรธขึ้นในใจ จะทำอย่างไร ?
-สุภาษิต 14:17 คนโมโหร้ายประพฤติโง่เขลา แต่คนเฉลียวฉลาดนั้นอดทน 29 บุคคลที่โกรธช้าก็มีความเข้าใจมาก แต่บุคคลที่
โมโหเร็วก็ยกย่องความโง่

-สุภาษิต 29:22 คนเจ้าโมโหย่อมเร้าการวิวาท และคนที่มักโกรธก็เป็นเหตุให้มีการทรยศมากขึ้น

-ยากอบ 5:16 เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงสารภาพบาปต่อกันและกัน และจงอธิษฐานเพื่อกันและกัน เพื่อท่านทั้งหลายจะพ้น
โรคภัย คำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังทำให้เกิดผล

-1 ยอห์น 1:9 ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชำระเราให้
พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น