“ทีมทนายความคริสเตียนไทย” วันที่ 19/6/2022

บ่ายวันอาทิตย์ ศบ.เรวัฒน์ เทพจักร์ ได้เชิญสมาชิกคริสตจักรซึ่งเป็นทนายความที่มีความรู้ความสามารถมาปรึกษาหารือถึงแนวทางในการรับใช้พระเจ้าและชุมชน *** ว่าพระเจ้าได้นำทนายทั้งสามมารวมตัวกันในโบสถ์คงจะมีแผนงานดีไว้ให้ทำร่วมกัน

ผลของการปรึกษาหารือกันและอธิษฐานร่วมกันจึงเห็นชอบจัดตั้งทีมทนายความคริสเตียนไทยขึ้น โดยมีทนายอธิวัฒน์ สมานเกียรติสกุล เป็นประธานทีมทนายความ และทีมงานประกอบด้วย ทนายเจตนิพิฐ เบญจกุล และทนายสุพัตรา จงใจงาม

“ทีมทนายความคริสเตียนไทย”

ยินดีให้คำปรึกษาคดีต่างๆฟรี ทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.00-15.00น. จะมีทนายอาสาคอยให้คำปรึกษาต่างๆทุกคนท่านที่มิได้รับความอยุติธรรม หรือไม่รู้จะทำอย่างไรกรณีมีคดีความเกิดขึ้น “ทีมทนายความคริสเตียนไทย” ยินดีให้คำแนะนำปรึกษาคดี คดีแพ่ง คดีอาญา คดีครอบครัว คดีแรงงาน , ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจดทะเบียนธุระกิจ ระบบจดจัดตั้งบริษัทจำกัด และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฯลฯ

สนใจติดต่อผ่านคริสตจักรศรัทธาร่วมใจ หรือ

ศิษยาภิบาลเพื่อนัดหมายขอรับคำปรึกษาต่างๆ

133/25 ถนนปัญญาอินทรา ซอย2 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม 10510