ประวัติคริสตจักรศรัทธาร่วมใจ

133/25 ถนนปัญญาอินทรา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพ 10510

ประวัติคริสตจักรศรัทธาร่วมใจ ย้อนรอยบันทึกความประทับใจ เก็บเรื่องราวเป็นจดหมายเหตุที่เริ่มก่อตัว พอที่จะร้อยเรียงได้ดังนี้…..

คริสตจักรศรัทธาร่วมใจ ก่อตั้งโดย อ.เรวัฒน์ เทพจักร์ และพี่น้องสมาชิกจำนวนเจ็ดคน เกิดมีภาระใจและเห็นนิมิตที่จะตั้งคริสตจักรขึ้นใหม่เพื่อคนในชุมชนเขตคลองสามวาจึงได้คุกเข่าอธิษฐานร่วมกัน

จนกระทั่งวันที่ 6 ตุลาคม2013 ได้เริ่มต้นใช้บ้านพักของอาจารย์เรวัฒน์ เทพจักร เป็นห้องประชุมเล็กๆรวมเป็นระยะเวลา3เดือน ต่อมาพระเจ้าทรงนำพี่น้องหลายคนมาร่วมนมัสการพระเจ้า และมีผู้เชื่อเพิ่มพูนมากขึ้น จึงได้ทุ่มเทอธิษฐานด้วยความเชื่อ และเริ่มหาสถานที่เช่าที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารคริสตจักร โดยที่งบประมาณในการดำเนินงานก่อสร้างยังไม่มีเลย แต่ก็มีความเชื่อมั่นว่าพระเจ้าจะทรงเป็นผู้จัดเตรียมทุกสิ่งที่จำเป็นให้ พระองค์ผู้ตั้งต้นการดีในพวกเรา จะทรงกระทำให้สำเร็จ

ในที่สุดก็ได้พบที่ดินเลขที่ 1479/1 ถ.พระยาสุเรนทร์ ซอย36 จึงได้สอบถามและตกลงทำสัญญาเช่าที่ดิน โดยเริ่มก่อสร้างในวันเสาร์ที่ 23พฤศจิกายน 2013 ด้วยการช่วยเหลือจากพระเจ้าและโดยการร่วมมือร่วมใจถวายทรัพย์ของสมาชิกอย่างเกินกำลัง เนื่องจากคริสตจักรในเวลานั้นยังมีเงินไม่เพียงพอ อาจารย์เรวัฒน์จึงได้นำรถเก๋งของส่วนตัวไปเข้าโครงการสินเชื่อธนชาต โดยได้เงินมาจำนวน4แสนบาท เพื่อเป็นเงินสำรองในการก่อสร้างอาคาร และได้ยืมเงินสดอีกเป็นเงินจำนวน 185,000บาท การก่อสร้างใช้เวลาเพียง 29วัน และได้เริ่มเข้าไปใช้นมัสการในอาคารหลังใหม่ครั้งแรก วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2013

ต่อมา ศจ.คิม จินเฮ มิชชั่นนารีชาวเกาหลีใต้ได้แบ่งปันภาระใจนี้กับคริสตจักรซินพยอง Shin Pyung Church ที่ประเทศเกาหลีใต้ได้เข้ามาร่วมถวายเงินปิดหนี้สินทั้งหมดเป็นเงิน 585,000บาท และได้จัดนมัสการมอบถวายอาคารพระวิหารหลังนี้ขึ้นในวันที่ 9 ตุลาคม2014 โดยมีผู้นำชุมชน และผู้อำนวยการเขตคลองสามวา นายหัสฎิณ ปิ่นประชาสรร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดป้ายอาคารคริสตจักรอย่างเป็นทางการ ท่ามกลางแขกที่มาร่วมงานกว่า 120 ท่าน

คริสตจักรเป็นสถานที่พักกายพักใจ ประกาศข่าวประเสริฐ นำความรอดพ้นจากบาปให้กับคนในเขตคลองสามวาและเขตใกล้เคียง เพื่อเป็นสถานที่ชุมนุม นมัสการพระเจ้าของเหล่าศาสนิกคริสเตียน และผู้มีหัวใจหิวกระหายอยากรู้จักพระเจ้า

4ปีต่อมาเจ้าของที่ดินที่เช่าปลูกอาคารคริสตจักรได้ปรับราคาค่าเช่าจากเดิม11,500บาท เป็นเดือนละ20,000บาท และในปี2020 เจ้าของที่ดินได้แจ้งขอปรับค่าเช่าเป็นเดือนละ30,000บาท และเป็นช่วงเวลาที่โรคระบาดโควิด-19 ศิษยาภิบาลและสมาชิกได้อธิษฐานต่อพระเจ้าและตัดสินใจไม่ต่อสัญญาเช่า จึงตั้งต้นหาซื้อที่ดินซึ่งในขณะนั้นเงินคริสตจักรมีเงินกองทุนเพียง1แสนบาท พระเจ้าทรงนำศิษยาภิบาลเรวัฒน์ให้พบที่ดินปัจจุบัน และพี่น้องสมาชิกร่วมกันถวายแต่ก็ยังไม่เพียงพอ ศิษยาภิบาลได้เอาโฉนดที่ดินบ้านเพื่อยื่นขอสินเชื่ออีกครั้ง โดยได้รับเงินประมาณ 1,200,000บาท เพื่อซื้อที่ดินปัจจุบันในราคา 2,360,000บาท

หลังจากซื้อที่ดินคริสตจักรสำเร็จก็เตรียมระดมหาทุนอีกครั้งเพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารด้วยการถวายของพี่น้องสมาชิก การแจกกระปุกออมสินถวาย ทำเสื้อขาย แต่งบประมาณก่อสร้างก็ไม่เพียงพอ ศิษยาภิบาลได้ตัดสินใจนำทะเบียนรถเก๋งส่วนตัวเพื่อยื่นขอสินเชื่อธนาคารอีกครั้งได้เงินจำนวน 4 แสนบาท ขณะเดียวกันฝนตกและน้ำท่วมที่ดินจึงไม่สามารถก่อสร้างได้ จึงได้ดำเนินการเขียนแบบและยื่นขออนุญาตก่อสร้าง โดย ทพ.โมเศรษฐ ตั้งแสงอาทิตย์ ได้เข้ามาช่วยดำเนินการทั้งสิ้น

13พย 2020 ศิษยาภิบาลและสมาชิกได้มาอธิษฐานลงเสาเข็มเอก ทพ.โมเศรษฐ ตั้งแสงอาทิตย์ได้ส่งทีมช่างเข้ามาดำเนินการก่อสร้าง การก่อสร้างได้ดำเนินการวางรากฐาน เทพื้น มุงหลังคา และก่อผนังบางส่วน จนกระทั่งวันที่ 31ธค 2020 การก่อสร้างต่างๆต้องหยุดเนื่องจากงบประมาณหมด

วันที่1 มกราคม 2021 ศิษยาภิบาลได้เข้ามาคุกเข่าอธิษฐานต่อพระเจ้าที่เสาเอก เพื่อขอการทรงนำจากพระเจ้าว่าจะทำอย่างไรต่อไป จะสร้างต่อไปก็ไม่มีงบประมาณ จะหยุดสร้างอาคารก็ยังไม่สามารถใช้งานเพื่อนมัสการพระเจ้าได้ ศิษยาภิบาลได้กลับไปปรึกษาครอบครัว และตัดสินใจใช้เงินของบริษัทอาบอจิ จำนวน 4 แสนบาท มาสำรองจ่ายให้งานก่อสร้างดำเนินต่อไป

ต่อมา ศจ.คิม จินเฮได้แบ่งปันเรื่องการก่อสร้างให้ Rev.Cho Younghan (ศาสนาจารย์ โจ ยองฮัน)ที่ประเทศเกาหลีใต้ และได้ถวายเงินเข้ามาสนับสนุนอีก 740,000 บาท

การก่อสร้างก็เริ่มดำเนินต่อไปตามกำลังทรัพย์และเงินถวายของพี่น้องสมาชิก ซึ่งร่วมใจกันถวายตามกำลัง บางคนถวายเป็นค่าอิฐ ค่าปูน ค่าหิน และค่าทราย ถวายเป็นแรงตามกำลังซึ่งพระเจ้าทรงประทานให้ จนกระทั่งการก่อสร้างดำเนินแล้วเสร็จใช้เวลาประมาณ1ปี หลังจากสถานการณ์โควิด-19เริ่มดีขึ้น ทางคณะกรรมการคริสตจักรศรัทธาร่วมใจจึงได้กำหนดวันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2022 จัดนมัสการพระเจ้า พิธีมอบถวายอาคารคริสตจักรแด่พระเจ้า เพื่อใช้เป็นศาสนสถานในเขคลองสามวา เป็นสถานที่นมัสการพระเจ้า และอบรมสั่งสอนสัจธรรมด้วยหลักธรรมคำสอนของพระเจ้ามาพัฒนาคุณภาพชีวิต แบ่งปันช่วยเหลือสังคมในชุมชนเช่นผู้ป่วยติดเตียง จัดตั้งทนายความคริสเตียนเพื่อให้คำปรึกษาปัญหาคดีความฟรีแก่ประชาชนที่ไม่ได้รับความยุติธรรม ดั่งคำสอนของพระคริสต์ที่ตรัสว่า “จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง”

 

ขอถวายเกียรติทั้งสิ้นแด่พระเจ้า อาเมน.

ประวัติคริสตจักรช่วงเริ่มต้น ปี2013