บทเรียน วันที่มิเรียมเจาะยางโมเสส 
คอลัมนิสต์คริสเตียน ผลงานเขียนคำหนุนใจ บทเรียนข้อคิดต่างๆ
โดย ศิษยาภิบาลเรวัฒน์ เทพจักร์
คริสตจักรศรัทธาร่วมใจ

กดว12: 1 มิเรียมและอาโรนได้พูดติโมเสส เหตุหญิงคนคูชที่ท่านได้แต่งงานด้วย เพราะโมเสสได้แต่งงานกับหญิงคนคูชคนหนึ่ง 2 เขาทั้งสองกล่าวว่า “พระเจ้าตรัสทางโมเสสคนเดียวเท่านั้นจริงหรือ พระองค์ไม่ตรัสทางเราบ้างหรือ” พระเจ้าทรงได้ยิน 3 โมเสสเป็นคนถ่อมใจมากยิ่งกว่าคนทั้งปวงที่พื้นแผ่นดิน 4 ทันใดนั้นพระเจ้าตรัสกับโมเสสและอาโรนกับมิเรียมว่า “เจ้าทั้งสามจงออกมาที่เต็นท์นัดพบ” เขาทั้งสามก็ออกมา 5 พระเจ้าก็เสด็จลงมาในเสาเมฆ ประทับยืนที่ประตูเต็นท์ ทรงเรียกอาโรนและมิเรียม เขาทั้งสองก็มาข้างหน้า 6 พระองค์ตรัสว่า “จงฟังถ้อยคำของเรา ถ้าจะมีผู้เผยพระวจนะท่ามกลางเจ้าทั้งหลาย เราพระเจ้าจะสำแดงตัวแก่ผู้นั้นเป็นนิมิต เราจะพูดกับเขาทางฝัน 7 สำหรับโมเสสผู้รับใช้ของเราก็ไม่เป็นเช่นนั้น ในประชาชนของเราเขาสัตย์ซื่อ*8 เราพูดกับเขาปากต่อปากอย่างชัดเจนไม่พูดเร้นลับ และเขาเห็นสัณฐานของพระเจ้า ไฉนเจ้าไม่กลัวที่จะพูดติโมเสสผู้รับใช้ของเรา” 9 พระเจ้าทรงกริ้วเขามาก แล้วเสด็จไปเสีย 10 เมื่อเมฆลอยพ้นเต็นท์ไป ดูเถิด มิเรียมก็เป็นโรคเรื้อนขาวดุจหิมะ อาโรนหันไปดูมิเรียม และดูเถิด นางเป็นโรคเรื้อน 11 และอาโรนพูดกับโมเสสว่า “ข้าแต่เจ้านายของข้าพเจ้า ขออย่าลงโทษแก่เราทั้งสองที่ได้กระทำความเขลาและบาปเช่นนี้ 12 ขออย่าให้มิเรียมเป็นเหมือนคนที่ตายแล้ว ดุจคนที่คลอดจากครรภ์มารดามีเนื้อกุดไปครึ่งหนึ่ง” 13 และโมเสสได้ร้องทูลพระเจ้าว่า “ข้าแต่พระเจ้า ขอพระองค์ทรงรักษานาง ข้าพระองค์ทูลวิงวอนต่อพระองค์” 14 แต่พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่า “ถ้าพ่อของนางถ่มน้ำลายรดหน้านาง นางจะละอายอยู่เจ็ดวันมิใช่หรือ จงกักนางไว้นอกค่ายเจ็ดวัน* ภายหลังจึงให้กลับเข้ามาได้” 15 ดังนั้นมิเรียมจึงถูกกักอยู่นอกค่ายเจ็ดวัน และประชาชนก็มิได้ยกเดินไปจนกว่ามิเรียมกลับเข้ามาอีก 16 แล้วประชาชนก็ยกเดินจากตำบลฮาเซโรท ไปตั้งค่ายอยู่ที่ถิ่นทุรกันดารปาราน

ผู้นำต้องมีมีชีวิตอย่างโมเสส
เป็นคนที่ถ่อมใจ และนิ่งจริงๆ  ไม่หวั่นไหวไม่ต่อสู้ ไม่แก้ตัวประการใด  ท่ามกลางแรงกดดันที่ยากลำบากที่สุดในชีวิต ไม่มีช่วงใดที่เลวร้ายและยากเย็นเท่ากับเวลานี้แล้ว  พี่สาวที่เคยช่วยชีวิตของเขาไว้  พี่ชายคืออาโรนที่พระเจ้าเลือกให้มาเป็นเพื่อนร่วมทางรับใช้ในขณะที่โมเสสกำลังกลัวไม่มั่นใจที่จะถวายตัวรับใช้พระเจ้า  นำอิสราเอลออกจากการเป็นทาสในอียีปต์   โมเสสจะทำอย่างไรเพราะนั่นก็พี่สาว นี่ก็พี่ชาย  และเขาต้องเผชิญหน้ากับปัญหาในครอบครัวของเขาเอง  เมื่อประชาชนของพระเจ้ามีปัญหา  โมเสสเขายังสามารถเข้าไปเพื่อไกล่เกลี่ยและเคลียร์ปัญหาให้ได้หมด  แต่นี่พี่น้องญาติของโมเสสมีปัญหากันเสียเอง  ใครจะช่วยแก้ไขให้โมเสส   บางทีโมเสสก็อาจจะอับอายที่ตัวเองและครอบครัวกลายเป็นตัวอย่างที่ใช้ไม่ได้ในสายตาของประชาชน

โมเสสไม่สนใจว่าคนอื่นจะวิพากหรือตัดสินอะไรอย่างไร แต่สำหรับพระเจ้าพระองค์มองดูชีวิตของโมเสสว่าเขาเป็นคนสัตย์ซื่อ ใช้การได้   พระเจ้าไม่ได้ปิดบังอะไรจากโมเสส    โมเสสได้ใจพระเจ้า  เขายังเป็นตัวอย่างของการให้อภัยอีกต่างหาก  หลายๆครั้งที่เราเป็นผู้นำเราจะพบคนที่แบ่งฝ่าย  เลือกข้างและไม่เป็นฝ่ายเราเลย การพูดจาและการแสดงออกเห็นชัดเจนว่าเขาไม่ได้สนับสนุนเราอย่างแท้จริง   เราจะทำอย่างไรล่ะ  ผมคิดว่าหลายคนจะซึมไปเลย และแทบไม่เหลือแรงกำลังอยู่เลย  บางทีคุณอาจจะร้องไห้และสับสนในจิตใจว่า  คุณจะไปทำงานที่ไหนอีกต่อไป  ครอบครัวจะทำอย่างไรกับการเปลี่ยนแปลงนี้  บางทีคุณก็น้อยใจเสียใจว่าที่ผ่านมานั้น  มีแต่รับใช้ๆ และรับใช้ไม่ได้หาเงินทอง ไม่ได้สะสมเงินทองไว้บ้างเลย  ชีวิตแหวนไว้กับคริสตจักร และพระเจ้า  ผมคิดว่าบางคนอาจจะถึงกับไล่ค้นหาเบอร์โทรเพื่อหาที่ทำงานใหม่ๆ    เพราะทนต่อการต่อต้านและการขัดขวางไม่ไหว

โมเสสปล่อยให้พระเจ้าจัดการในเรื่องนี้
เรื่องบางเรื่องในฐานะผู้นำนะยากลำบากใจนะครับ  คุณไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวเองได้โดยเฉพาะเรื่องนี้  เมื่อมีคนไม่สบายใจกับผู้นำ   คุณจะไปแก้ตัวอย่างไร  คุณเองก็ต้องเทศนาให้ทุกๆคนฟัง  คุณจะต้องเก็บอารมณ์ไว้ให้ดีกว่าตอนที่ไม่เกิดเรื่องราวอะไรด้วยซ้ำไป   เรื่องบางเรื่องที่เราไม่สามารถแก้ไขได้ ให้ปล่อยวางให้พระเจ้าจัดการเองดีกว่า ไม่ได้หมายถึงว่าปล่อยปัญหาดองไว้จนอิ่มตัว  ถ้าคุณยังมีความเชื่อว่าพระเจ้าคือเจ้าของคริสตจักรพระองค์ไถ่คริสตจักร พระองค์ทรงเรียกคุณมาทำงานตรงนี้  คุณจะสามารถมั่นใจว่าพระองค์นั้นจะดูแล และเข้ามาแทรกแซงในเรื่องนี้แน่นอน  ทางที่ดีคุณปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพระองค์ดีกว่าเหมาะสมกว่า

ปัญหาที่มิเรียมและอาโรนไม่พอใจโมเสส
ปัญหาไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรเป็นเรื่องครอบครัว เรื่องภรรยา เป็นเรื่องการยอมรับชีวิตโมเสสมากขึ้น  จึงทำให้เกิดความอิจฉาตาร้อน บวกกับว่าคนยิวบางพวกไม่อยากจะเดินทางต่อไปโดยการนำของโมเสส  เขาอยากกลับไปอียีปต์ใช้ชีวิตแบบเดิมๆ พวกเขาจึงหาเรื่องเข้าทางอาโรนและมีเรียม   คนที่สำคัญต่อโมเสส  คนที่มีบุญคุณต่อโมเสสคนที่มีอิทธิพลเพียงพอที่จะทำให้โมเสสเหนื่อยหน่ายและท้อใจถึงขั้นอยากจะตาย    เช่นเดียวกับการเป็นผู้นำของคุณ  บางทีคนเพียงหยิบมือเดียวเท่านั้นที่ไม่ชอบคุณ และเขาอยากจะโค่นล้มคุณ  เขาอยากเอาชนะคุณชนิดที่ว่าไม่ได้เล่ห์ก็เอาด้วยกลเลยที่เดียว   พวกเขาเหล่านั้นมีวิญญาณแห่งการแตกแยก และสร้างปัญหาเกิดขึ้นโดยใช้คนที่เขาสามารถใช้เป็นเครื่องมือได้เช่น กรรมการคริสตจักร หัวหน้าฝ่ายต่างๆ  คนเก่าคนแก่ คนที่มีเสียงในหน่วยงานนั้นๆ

มุ้งเล็กมุ้งน้อยจะเกิดขึ้นตามมา
คุณเลี่ยงไม่ได้หรอกที่จะมีมุ้งเล็กมุ้งน้อยเกิดขึ้น  มาถึงจุดนี้คุณต้องนิ่งเท่านั้นเอง มีหลายคนที่แสดงออกเป็นขั้วๆ  ทำให้เกิดความวุ่นวาย และสร้างกระแสต่อต้านคุณทุกรูปแบบ  พวกเขาจะโจมตีคุณชนิดที่ว่าไม่ยั้งมือเลยก็ว่าได้  คุณต้องเข้าหาพระเจ้าเท่านั้นเอง คุณอย่าได้เล่าเรื่องที่คุณหนักอกหนักใจให้เด็กๆ หรือคนบางคนที่แกล้งอยากเข้ามารับรู้เรื่องนี้  ทำทีว่าหวังดีแต่เขาประสงค์ร้ายชัดๆ  เป็นตัวการที่ทำให้เรื่องไม่จบง่ายๆ   ยิ่งยุคนี้เป็นยุคไอทีการติดต่อสื่อสารไวเพียงครู่ใหญ่สิ่งที่คุณเล่าให้ใครฟังจะไปถึงฝ่ายตรงข้าม และมันจะกลับมาถึงคุณเอง    นิ่งไว้ก่อนดีที่สุดและอธิษฐานดูว่าในสถานการณ์เช่นนี้ยังมีใครที่เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณที่พอจะปรึกษาเขาได้บ้าง

พระเจ้าไม่เข้าข้างคนชั่ว
สุดท้ายเรื่องของมิเรียมก็บอาโรนสอนเราว่า  พระเจ้าไม่เข้าข้างคนชั่ว คนที่ชอบสร้างปัญหาตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จ  พระเจ้าไม่ใช่คนโง่เขลาที่จะไม่รู้อะไร  แต่พระองค์ทรงชันสูตรไปถึงจิตใจภายในของแต่ละคน  หน้าที่ของเราคือให้ใจบริสุทธิ์  มีสิ่งใดที่เราต้องแก้ไขกับพระเจ้าสำคัญมากๆ  ใครจะว่าอะไรไม่สำคัญเท่ากับว่าพระเจ้าว่าอย่างไรในเรื่องนั้น   คุณไม่ต้องสนใจว่ามนุษย์ หรือสมาชิกบางคนเลือกฟาก ไม่อยู่เคียงข้างคุณ  แต่คุณต้องอยู่ฟากพระเจ้าให้มากที่สุด  ดำเนินชีวิตในความจริง ความจริงจะให้คุณเป็นอิสระเป็นไทย ไม่มีอะไรทำร้ายคุณได้  แม้ว่าจะเผชิญกับเรื่องราวอะไรมากมาย คุณจะผ่านได้โดยพระเจ้า  เช่นเดียวกับเปาโลเขาพบความจริงว่า  โดยพระเจ้าเขาผจญทุกอย่างได้    วันนี้คุณก็จะผ่านปัญหาต่างๆได้โดยพระเจ้าเท่านั้น   เช็ดน้ำตาของคุณเสียแล้วเดินก้าวไปอย่างมั่นใจ  ขอเพียงคุณดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง และเสมอต้นเสมอปลาอยู่กับพระเจ้า อย่ามีวาระซ่อนเร้นต่อพระเจ้า   เพราะถ้าคุณเองบกพร่องและทำผิดพลาดพระเจ้าก็ไม่ไว้คุณเหมือนกัน

พระเจ้าทรงลงโทษมิเรียม
ทำให้เธอหมดสง่าราศี และต้องปลีกตัวแยกตัวออกจากประชาชน  แม้ว่าตอนแรกๆเขาจะพยายามแยกฝูงชนออกจากโมเสส  เพื่อนำมาเป็นของเขาเสียเอง  ให้ทุกคนสงสารเขา หรือเห็นเขาเป็นสตรีตัวอย่าง เป็นคนน่ายกย่อง  แต่มือของเธอไม่สอาดพระเจ้ารู้แต่ไม่เป็นใจมิเรียม   พระเจ้าลงโทษเธอให้หมดสง่าราศี หมดสันติสุข และอับอาย มีโรคภัยเกิดขึ้นและต้องถูกแยกตัวออกไปเป็นชีวิตที่น่าเกลียดน่าชัง  สังคมดูหมิ่นวิพากวิจารณ์  แม้ตอนแรกมิเรียมเคยนั่งวงวิพากวิจารณ์โมเสสในหลายๆด้านของการเป็นผู้นำ  เขาลืมไปว่าโมเสสเป็นคนของใคร ใครเลือกสรรเขา ใครแต่งตั้งเขา ใครที่เรียกเขาให้มาทำงานใหญ่เช่นนั้น   เช่นเดียวกันบางคนที่ชอบสร้างปัญหา นิสัยใจคอพยองเขาคิดว่าตัวของเขาเก่ง และมีอะไรดีบางทีก็หลงตัวเองคิดว่าตัวเองมีอะไรๆที่ดีกว่าผู้นำ  เขาเลยมองผิดไป   คุณสำคัญที่ว่าคุณยังมั่นใจอยู่ไหมว่าพระเจ้าทรงนำพาคุณให้มาทำงานของพระองค์ที่นี่  ร้อยทั้งร้อยหลายคนที่เจอปัญหใหญ่มักจะสงสัยถามว่า  พระเจ้าเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าไหมเนี้ย  หากพระองค์นำพาแล้วใยจึงเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้น   ประเด็นคือว่าคุณอย่าเป็นทุกข์ร้อนใจไปก่อน  อย่าเดือดก่อนต้มน้ำ อย่าตอบก่อนถาม  อย่าลามก่อนไหม้

ทำตัวเป็นพระเอกไว้ได้เลย
โมเสสไม่หวั่นไหวประการใด เขาดูแล้วนิ่งมากๆ  เหมือนไม่ใช่คนดูเหมือนเป็นเทวดา   เป็นอย่างไรถ้าโมเสสเถียงพี่สาวและพี่ชาย แม้ว่าเขาสามารถและในฐานะเป็นผู้นำชาวอสราเอลโมเสสสามารถทำได้  เขาสามารถจัดการกับเรื่องนี้ได้ง่ายๆ  โมเสสมีคนมากมายที่จงรักภักดี  แต่ทำไมโมเสสยังนิ่งอยู่  เขาทำตัวประมาณว่าตัวเขาเป็นศรราม หรือเป็นสมบัติเมทะนีพระเอกรุ่นเก่า  ยอมเป็นเบี้ยยอมเป็นผู้ถูกกระทำ  และสุดท้ายพระเจ้าก็เข้ามาแก้ไขให้เขา  และเขาก็ยังได้วิงวอนขอพระเจ้ายกโทษมิเรียม  น้ำใจเช่นนี้หาได้ยากในฐานะการเป็นผู้นำ  การไม่จองเวรเป็นเรื่องสำคัญ  ผู้นำต้องมีจิตวิญญาณที่สูงกว่า เราต้องเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณ ไม่ใช่ไล่เช็คบิลภายหลัง  นั่นเป็นนิสัยนักการเมืองปัจจุบัน  พระราชกิจของพระเจ้าไม่ทำอย่างนักการเมือง  เมื่อใครก็ตามทำผิดต่อเรา  หากพระเจ้าตัดสินแล้ว  เราก็อภัยให้ซึ่งกันและกัน ลืมเสียเถิดวันที่เลวร้าย

เม้าส์มาเสียตั้งนาน  ขอให้บทความข้อเขียนเรื่องนี้เป็นคำหนุนใจให้ข้อคิดกับผู้อ่านทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพี่น้อง หรือผู้นำที่กำลังเผชิญกับช่วงเลาที่ยากเช่นเดียวกับโมเสส  ผมก็กำลังเรียนรู้กับเรื่องเหล่านี้อยู่ทุกๆวัน  เราจะผ่านพ้นปัญหาต่างๆได้โดยพระเจ้า  เรากำลังรับใช้พระองค์อยู่เราข้าราชการของพระเจ้า  ขอเพียงเราทำดี เดินในทางถูกต้องพระเจ้าคุ้มครองไว้เชื่อเถิด  ขอพระเจ้าโปรดนำการชูใจมายังพี่น้องทุกท่าน ……อาเมน