คริสตจักรหรือองค์กรต่างๆก็มีคนหลายแบบหลายสไตล์ คนที่มีฐานะดีกว่าไม่ควรตำหนิคนที่อ่อนแอกว่า ผู้นำระดับสูงไม่ควรดูหมิ่นผู้นำรุ่นใหม่ๆแต่ให้โอกาสเขาได้สะสมชั่วโมงบินของตนที่มากขึ้นบ้าง  สร้างคนที่จะขึ้นมานำต่อจากตนเอง  ไม่ใช่หมายมั่น หรือปูทางให้คนในตระกูลมาสืบทอดตำแหน่งเมื่อตนเองไปต่อไม่ไหว

คริสตจักรใหญ่ๆไม่ควรอวดตัวว่าตนเองดีกว่าสมบูรณ์กว่า   ระบบองค์กรหรือคริสตจักรที่เหนือกว่าโบสถ์ต่างๆ   แต่ละคนได้รับพระคุณขนาดที่ต่างกันมิใช่หรือ  สังคมไม่ควรตัดสินซึ่งกันและกัน   โดยวัดเสาของโบสถ์ที่ใหญ่ หรือจำนวนเสาคริสตจักรที่มากกว่ากัน หรือจำนวนสมาชิกที่มากกว่ากัน    

นักเทศน์จากเมืองนอกหลายคนพอเทศนนาก็เริ่มตำหนิและด่าทอผู้ฟัง     อวดตัวว่าตนเองอธิษฐานนานกว่า  มีคริสตจักรที่พันธกิจเยอะ     มีชื่อเสียงมากมายไปทั่วโลก  บางคนสำเร็จที่หนึ่งอาจจะไม่สามารถสำเร็จในงานอีกที่หนึ่งดอก   ที่เกาหลีมีหลายคนทำงานเกิดผลมากๆ  แต่พอมาทำงานในประเทศไทย  ในบริบทแบบไทยๆกลับมีสมาชิกไม่ถึง50คน   บางคริสตจักรมีแต่ตัวอาคารสมาชิกหายไปหมด   ทั้งๆที่อธิษฐานเยอะ  ทำงานเก่งแต่ไม่มีสมาชิกเลย เห็นไหมว่าวิธีการที่หนึ่งอาจจะนำไปใช้กับที่หนึ่งไม่ได้   เราต้องแสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับแต่ละประเทนั้น     เราทำงานฝ่ายวิญญาณไม่ใช่พูดถึงหลักการจัดการบริหารแบบทางโลก

มิชชั่นนารีบางคนมาอยู่ในประเทศไทยอยู่สุขสบาย   บ้านหลังใหญ่  รถป้ายแดง  คนรับใช้1-2คนในบ้าน  ลูกๆเข้าโรงเรียนอินเตอร์    ไปไหนมาไหนบินว่าเล่น   แต่ผู้นำที่อยู่ร่วมรับใช้ข้าวจะหุงกินก็ยังต้องอธิษฐานขอพระเจ้าเมตตาเลย   แต่ก็มีมิชชั่นนารีหลายคนนะครับที่อยู่รับใช้ด้วยความทุ่มเท มีใจกับงานของพระเจ้าตรงนี้ก็ขอบคุณพระเจ้า       เราไม่ควรจะอวดดีต่อกันแต่ให้สำนึกในพระคุณนั้น    ทำงานร่วมกันต้องเป็นเพื่อนร่วมงานไม่ใช่มองคนอื่นแค่คนรับใช้   หรือคนที่จะช่วยแค่ทำให้นิมิตของตนเองสำเร็จเท่านั้น   บางคนเอาคนอื่นมาทำให้ตนเองสูงขึ้น  มีหน้ามีตาขึ้นในสังคม เราต้องไ่ม่ลืมว่าพระเจ้าทรงเรียกเรามาเพื่ออะไร

คริสตจักรไทยแม้จะเข้มแข็งก็ไม่ควรดูถูกประเทศที่ด้อยกว่าเราเอง   เพราะพระเจ้าไม่ได้ดูที่ผลของงาน แต่ดูผลของความรัก และผลของพระวิญญาณในเรา  และดูความถ่อมใจ  1ปต5:6    การเทศนาสอนที่เสียงดังจนลำโพงจะแตกใช่จะแสดงว่าสิ่งที่คุณพูดมาจากพระเจ้าทั้งหหมด     บางคนพอขึ้นเทศนาเหมือนเจ้าเข้า    แสดงประมาณว่าตนเองมีการสถิตอย่างหนัก คำเทศนาต้องดูโดยรวมๆหลังเทศนาของท่าน (ที่บ้าน)  ชีวิตของท่านเป็นอย่างไร

แต่…..หัวใจของผู้รับใช้คือการประกาศพระเยซูเป็นเจ้านาย    และประกาศตัวเป็นทาสรับใช้พี่น้องแต่หาก     รับใช้พระเจ้าโดยไม่เอาศาสนามาบังหน้าหากิน   เทศนาสั่งสอนพี่น้องแม้ค่าตอบแทนจะน้อยนิด  หรือแม้จะมีสมาชิกเพียงไม่กี่คน   แต่การทุ่มเทรับใช้ที่อุทิศตนนั้นพระเจ้าพอพระทัย    ผมยอมรับในผู้นำที่ทุ่มเทกับงานคริสตจักรมากๆ  แม้เขาจะทำงานเล็กๆ สมาชิกไม่กี่คนก็ยังดีกว่านักเทศน์ทัวร์  ผมคิดว่าคำเทศนาที่ดีคือการแบ่งปันถึงน้ำพระทัยพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์   ไม่ใช่การยกยอมนุษย์หรือหาวาทะด้วยหลักปรัชญาแห่งโลกนี้เพื่อพูดคุยกับผู้ฟัง

สำหรับผมดีใจที่พระเจ้าใช้  แม้จะทำงานในคริสตจักรเล็กๆ เป็นคนที่ไม่มีใครรู้จักผม(โนเนม)    ผมไม่ขอรับการสถาปนาใดๆจากมนุษย์ว่าเป็น ศจ. ผมเรียนๆแต่ไม่หวัง ดร.   ผมให้เกียรติในฐานะนั้นมากๆ เป็นฐานะที่สูงที่สังคมยอมรับ     แต่ผมไม่เหมาะกับฐานะนั้น  และผมเองก็เห็นว่าประเทศไทยเทศนาสั่งสอนได้ไม่ต้องโชว์สิ่งเหล่านั้นก็ได้      วันนี้…. ผมได้ทำในสิ่งที่ผมอยากจะทำ คือการได้รับใช้พระเจ้าที่ผมรักสิ่งเหล่านี้สำคัญกว่า     ผมเองไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่ผมพยายามที่จะตอกย้ำตัวผมเองเช่นนี้บ่อยๆ  เพื่อไม่ลืมตัว   ไม่หลงประเด็นว่าพระเจ้าทรงเรียกผมมาเพื่ออะไร

ผมไม่ลืมว่างานที่ก้าวไปได้จนวันนี้ไม่ใช่เพราะผมเอง     แต่เพราะทีมงานที่ดีและพี่น้องทุกคนที่ทุ่มเทแรงใจแรงกาย บางคนอธิษฐานเผื่อผมอย่างมากมาย      เพราะผมมีครูรวีฯที่เสียสละเตรียมสอนเด็กๆ แยกเด็กๆออกไปเพื่อให้ผมเทศนาได้สะดวกขึ้น      มีผู้นำเพลงที่ตั้งใจอย่างสุดใจ   นักดนตรีที่ร่วมกันรับใช้ในแต่ละอาทิตย์     ผมมีพี่น้องที่ช่วยถูโบสถ์จัดเก้าอี้  คนที่ยืนต้อนรับพี่น้องในเช้าวันอาทิตย์ คนที่ฉายเพลง  คนถวายสิบลดให้พระเจ้า  จึงทำให้หลายคนประสบความสำเร็จในงานคริสตจักรหาใช่เพราะผมไม่    ลองไม่มีคนเหล่านั้นสิครับ   ผมจะทำอะไรได้ดีก็หาไม่…..ความสำเร็จของเราในวันนี้ล้วนมาจากบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องเรา   ดังนั้นเราจงรักและไม่ลืมคนเหล่านั้น    นี่คือสิ่งที่อาจาร์ยเปาโลมักกล่าวถึงทีมงานบ่อยๆ

ในเรื่องนี้ผมจึงอยากให้ผู้นำทุกคนไม่ให้ลืมพระคุณพระเจ้า เมื่อพระเจ้าใช้เรา  อวยพระพรเราขึ้น    เราต้องขอบพระคุณและรับใช้พระเจ้ามากขึ้น  ถ่อมใจลงยิ่งขึ้น    และทุ่มเทรับใช้พระเจ้าต่อไป    อย่าท้อถอย อย่าหมดความตั้งใจแรกๆที่ถวายตัว  ทำต่อไปอย่าสิ้นหวัง  ไม่ต่องเลิกล้ม  แม้ใครจะไม่เห็นดีด้วย   ทำงานต่อไปอย่าท้อเมื่อคนไม่ชมเชย    แม้คนด่าว่า  จงรับใช้ต่อไปอย่าหวั่นไหว    ถ้าผู้นำคริสตจักร หรือผู้นำองค์กรคิดได้แบบนี้  เชื่อเถิดว่าคริสตจักรไทยจะเติบโตเกิดผลมากมายไม่หยุด  พระเจ้าจะทรงนำคนที่กำลังจะรอดเพิ่มเข้ามาทุกๆวันเรื่อยไป ผมขอสนับสนุนผู้นำที่ตั้งใจเปิดคริสตจักรใหม่ๆด้วยตนเอง  ทำต่อไปโดยไม่ต้องหวังใครมาช่วยเราก่อน

สัมมนาต่างๆ   งานพื้นฟูมากมายที่มีคนจัดงานอีเว้นท์ฝ่ายวิญญาณก็ดี   ที่จัดกันทุกวันนี้นั้นผมว่ามันเยอะเกินไป บางทีเอามาใช้ในคริสตจักรไทยไม่ได้เลย    สัมมนาวนไปก็วนมาเรื่องเดิมๆ       อย่าไปร่วมเสียทุกๆสัมมนาเลยครับ    หยุดเข้าร่วมบ้างเถอะ    เอาเวลามาทำงานรับใช้พระเจ้า  ค้นหาเคล็ดลับในการทำงานที่เหมาะกับท้องถิ่นเราดีที่สุด     เอาเวลามาทำงานหาเงินเลี้ยงชีพด้วยตนเองดีกว่า     หากผู้นำคนไหนอยากรับใช้พระเจ้าโดยไม่รับเงินจากคริสตจักรก็ทำไป   ไปทำในสิ่งที่ตนเองชอบและถนัด  อย่าแคร์สายตาของคน  ทำใจเถอะหากมีคนด่าตำหนิบ้าง    เพราะคิดเสียว่าเวลาเราจะส่งค่าเทอมลูกเป็นแสนๆบาทคนเหล่านั้นก็ไม่ได้ขนเงินมาจ่ายแทนคุณ     คุณจะสร้างคริสตจักรอาคารใหม่ๆเขียนไปขอความช่วยเหลือเขา  เขาก็ไม่ได้ยื่นมือมาช่วยเรา

แต่ขอเพียงอย่างเดียว……คือทำอะไรก็ได้  แต่อย่าลืมรับใช้พระเจ้า  รับใช้พี่น้อง   และรักคริสตจักรให้มากๆ เราอาจจะผิดหวังระบบต่างๆไม่ว่าระบบคณะธรรมกิจ  หรือระบบมิชชั่นนารี   แต่ขอให้เราให้อภัยดีกว่าใจขมขื่น ถ้าทำงานกับกลุ่มนั้นไม่มีความสุขอย่าฝืนใจเลย  ลาออกมาดีกว่าทนอยู่แบบไม่เป็นพระพร บางทีพระเจ้าอาจจะใช้คุณในที่ๆดีที่สุด ที่เหมาะสมที่สุดก็เป็นได้   อยู่ไปมีแต่ทำให้บรรยากาศเสีย และทำให้พระพรไม่มี   แต่ก็ให้อยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้า   การถวายตัวรับใช้พระเจ้าไม่ใช่เรื่องง่ายๆ  แต่การรับใช้พระเจ้าในช่วงยุคสุดท้ายของโลกก็ยากกว่า   ขอให้เรามีความอดทนที่สุด  ขอพระเจ้าอวยพระพร

เรียบเรียงโดย  เรวัฒน์  เทพจักร์
ศิษยาภิบาลคริสตจักรศรัทธาร่วมใจ
วันจันทร์ที่ 03 พฤศจิกายน 2014