คำเทศนาเรื่อง     เพราะแม่ดีเลิศยิ่งกว่าใคร สุภาษิต 31:29


คอลัมนิสต์คริสเตียน ผลงานเขียนคำหนุนใจ บทเรียนข้อคิดต่างๆ คำเทศนา
โดย ศิษยาภิบาลเรวัฒน์ เทพจักร์
คริสตจักรศรัทธาร่วมใจ

คำนำ : ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่มาร่วมในวันแม่ในปีนี้ ซึ่งตรงกับวันแม่ หลายคนเสียสละไม่ได้พาแม่ภาคเช้า เพื่อจะได้อยู่ร่วมกิจกรรมในวันนี้  ขออวยพระพรคุณแม่ทุกท่านให้มีสุขภาพร่างกายที่ดี ได้รับพระพรจากพระเจ้า และกิจการงานเจริญๆทุกคน

หากค้นหาความรักจากทุกภพ
หลอมบรรจบเป็นรักที่มากค่า
“รักของแม่” แม้ล้านคำพร่ำพรรณนา    
มิอาจหาเปรยเปรียบเทียบทดแทน
ลูกกี่คน… “แม่” เลี้ยง-รัก…ไม่พัก-ผ่อน    
ถึงเดือดร้อน…เหนื่อยยากลำบากแสน
ให้ลูกอิ่ม…แม้อัตคัดจนขาดแคลน         
จะแร้นแค้น…ซูบเพียงกาย…รักไม่จาง
ชีวิตลูกที่ดำเนินเดินถูกต้อง           
เพราะแม่ประคับประคองไม่เหินห่าง
ยามลูกเดินหลงทิศ…ผิดเส้นทาง    
แม่คือเทียนส่องสว่าง…กลางดวงใจ
แม่จ๋า…แม่พร่ำสอน…คือพรประเสริฐ      
เป็น “พร” เลิศผ่องพิสุทธิ์ดุจแก้วใส
ด้วยไม่มีเคลือบแคลงแฝงเภทภัย             
ลูกจดจำ…รำลึกไว้…ใช้เตือนตน

และในพระคัมภีร์ก็มีหลายตอนที่กล่าวถึง และให้เกียรติสตรีมาก  และ มีคุณแม่ตัวอย่างหลายคน
-พระเจ้าอวยพระพรมนุษย์  ให้แผนการพระเจ้าสำเร็จก็โดยผ่านชีวิตของผู้หญิง
-ผู้หญิงหลายคนก็ติดตามพระเยซูแบบใกล้ชิด  ในขณะที่สาวกกลับติดตามห่างๆเมื่อยามวิกฤติ
-พระคัมภีร์สั่งให้รักและเข้าใจ  เพราะเป็นเพศที่อ่อนแอกว่า  1ปต. 3:7 ท่านทั้งหลายที่เป็นสามีก็เช่นกัน จงอยู่กินกับภรรยาด้วยความเข้าใจในเธอ จงให้เกียรติแก่ภรรยา เพราะเป็นเพศที่อ่อนแอกว่า และเพราะท่านทั้งสองได้รับชีวิตอันเป็นพระคุณเป็นมรดก เพื่อว่าคำอธิษฐานของท่านจะไม่มีอุปสรรคขัดขวาง

ในวันแม่ปีนี้ขอให้เรามาพิจารณาถึงแม่ที่ดีเลิศ ควรจะเป็นอย่างไร     และเราควรมีท่าทีปฏิบัติต่อแม่อย่างไร

หนึ่ง ลักษณะแม่ที่ดีเลิศ  สภษ 31:29
ในพระคัมภีร์มีแม่มากมายที่เป็นต้นแบบ  แต่แม่ที่โดดเด่นที่อยากนำมาพิจารณา คือ

ฮร11:23   –แม่โมเสส แม่ใจกล้าหาญไม่กลัวตาย    แม่ที่ฉลาด   และแม่ผู้ทำหน้าที่ส่งลูกถึงฝั่ง  โมเสสมีรากฐานชีวิตที่ดีจากแม่
แม้แม่โมเสสจะไม่มีชื่อปรากฏ แต่แม่คนนี้ก็ได้ทำให้ลูกชายมีชื่อปรากฏเต็มไปหมด

1ซมอ 1:10แม่ซามูเอล เธอเป็นแม่ที่ยืนอยู่ฐานะที่ยากลำบากสามีมีเมียน้อย    เธอเอาความทุกข์ไปคุยพระเจ้า เป็นแม่ที่ปล่อยให้ลูกเดินกับพระ
เจ้า  ยกลูกไว้ในการดูแลของพระเจ้า

สภษ31:29  –แม่ในสุภาษิต 31 แม่ที่ขยันขันแข็ง    ทำงานหนัก  สู้ชีวิต   ตื่นแต่เช้า  อดทนเหน็ดเหนื่อยเพื่อครอบครัว    เป็นแม่ที่มีอุดมการณ์
เป็นแม่ที่สวมหมวกหลายใบ (ภรรยา  แม่  แม่ค้า  แม่ครัว  แม่บ้าน)

ตัวอย่าง   ชิน ทาโนะคุระ
 สงครามชีวิตโอชิน (อังกฤษ: Oshin) (ญี่ปุ่น: おしん) ชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อ ชิน ทาโนะคุ
ระ ตั้งแต่เกิดในยุคเมจิปี พ.ศ. 2441 จนเข้าวัยชราในยุคโชวะปี พ.ศ. 2526    โอชิน สอนให้รู้จักความอดทน เข้มแข็ง
ขยัน เอื้อเฟื้อนเผื่อแผ่ ของผู้หญิงญี่ปุ่นที่ยากจนมากๆที่สุดอย่างโอชินที่ฟันฝ่าอุปสรรคแสนสาหัสในชีวิต จนประสบ
ความสำเร็จในที่สุด   ต้องทนมากในฐานะสะไภ้คนญี่ปุ่น  ต้องทนต่อลูกค้าหน้าเลือด   ยืนหยัดอยู่ได้แม้สามีตายจาก

2ทธ. 1:5  –แม่ทิโมธี ยูนิส          แม่ที่เป็นแบบอย่างทางความเชื่อ   “สตรี​เป็น​อัน​มาก​ทำ​อย่าง​ดี​เลิศ แต่​เธอ​เลิศ​ยิ่ง​กว่า​เขา​ทั้งหมด”
2ทธ. 1:5  ข้าพเจ้า​ระลึก​ถึง​ความ​เชื่อ​อย่าง​จริงใจ​ของ​ท่าน อัน​เป็น​ความ​เชื่อ​ซึ่ง​เมื่อก่อน​ได้​มี​อยู่​ใน​โล​อิส​ยาย​ของ​ท่าน
และ​ใน​ยูนี​สมาร​ดา​ของ​ท่าน และ​บัดนี้​ข้าพเจ้า​เชื่อ​ว่า​มี​อยู่​ใน​ท่าน​  (เป็นต้นแบบแห่งความเชื่อ)

(คุณแม่จงภูมิใจที่พระเจ้าให้ท่านเกิดมาเป็นแม่  แม้ว่าบทบาทนี้จะหนัก  ยากลำบาก  แต่ขอส่งลูกของท่านให้ถึงฝั่ง  ขอรับแรงกำลังจากพระเจ้า)

 

สอง รางวัลของแม่ที่ดี  สภษ 31:29
แม่ยืนแคะ ขนมครก . . . ลูกนอนกก อยู่กับหนุ่ม
แม่นั่งกลุ้ม ตากแดด . . . ลูกออกแรด อยู่บนห้าง
แม่กินข้าว น้ำพริกผัก! . . ลูกน่ารัก > แดก K.F.C.
แม่ตื่นนอน ตอนตี 4 . . . ลูกแสนดี ตื่นตอนเที่ยง
แม่ทำงาน ไม่เคยเกี่ยง . . ลูกเถียง! แทบทุกคำ !!

หลายๆคนมักจะให้ความสำคัญกับแม่เพียงแค่วันแม่ หรือเฉพาะวันเกิดของแม่   หลายคนอยู่กับแม่จนกระทั่งเคยชิน  หลายคนเที่ยวไปเอาใจคนรักจนลืมที่จะเอาใจใส่แม่ของตนเอง    พระคัมภีร์มีคำสอนสำหรับการให้รางวัลที่มีค่ายิ่งกว่าดอกมะลิ

1. ควรได้รับคำชมเชยจากสามี และลูกๆ บอกรักแม่  (ไม่ต้องลงทุนแต่ได้ผล สำคัญมากๆ)
สภษ. 23:25   จง​ให้​บิดา​มารดา​ของ​เจ้า​ยินดี จง​ให้​ผู้​ที่​คลอด​เจ้า​เปรม​ปรีดิ์

2. ควรให้เกียรติ นบนอบเชื่อฟัง
-เคล็ดลับอายุยืนยาว คนจีนท่องเที่ยวไปหมื่นลี้เพื่อหายาดี   แต่ยาดีที่สุดพระเจ้าสัญญาไว้คือ
อฟ. 6:1  ฝ่าย​บุตร​จง​นบ​นอบ​เชื่อ​ฟัง​บิดา​มารดา​ของ​ตน​ใน​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า เพราะ​กระทำ​อย่าง​นั้น​เป็น​การ​ถูก 3 เพื่อ​เจ้า​จะ​ไป​ดี​มา​ดี​และ​มี​อายุ​
ยืน​นาน​ที่​แผ่นดิน​โลก
คส. 3:20  ฝ่าย​บุตร​ทั้ง​หลาย​จง​เชื่อ​ฟัง​บิดา​มารดา​ของ​ตน​ทุก​อย่าง เพราะ​การ​นี้​เป็น​ที่​ชอบ​พระ​ทัย​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า
สภษ. 23:22  จง​ฟัง​บิดา​ของ​เจ้า​ผู้ให้​กำเนิด​เจ้า และ​อย่า​ดู​หมิ่น​มารดา​ของ​เจ้า​เมื่อ​นาง​แก่
สภษ. 19:26  บุคคล​ผู้ทำ​ทารุณ​แก่​บิดา​ของ​เขา​และ​ขับ​ไล่​มารดา​ของ​เขา​ไป​เสีย เป็น​บุตร​ชาย​ผู้​ก่อให้เกิด​ความ​อับ​อาย​และ​การ​ถูก​ตำหนิ

ในอดีต ท่านอาจจะพลาดไป  แต่วันนี้ไม่สายที่จะเริ่มต้นใหม่  แก้ไขใหม่ /   บางคนอยากมีแม่  แต่เกิดมาไม่เคยเห็นแม่  แต่
บางคนมีแม่แต่ทำตัวเหมือนไม่มีแม่       ดู ดาวิด คิม

3. ควรเลี้ยงดูพ่อแม่     ดูภาพจากเด็กที่ถูกพ่อแม่ทิ้ง…..ถามว่าชั่วไหมการทำแบบนี้?…..   แล้วอ่านพระคัมภีร์ 1 ทธ5:8…คิด!
1ทธ. 5:8 ถ้า​แม้​ผู้ใด​ไม่​เลี้ยง​ดู​วงศ์​ญาติ​ของ​ตน และ​โดยเฉพาะ​อย่าง​ยิ่ง​คน​ใน​บ้าน​เรือน​ของ​ตน ผู้​นั้น​ก็​ได้​ปฏิเสธ​พระ​ศาสนา​เสีย​แล้ว และ​ชั่ว​ยิ่ง​
กว่า​คน​ที่​ไม่ได้​เชื่อ​เสีย​อีก           สภษ30:17  นัยน์ตา​ที่​เยาะ​เย้ย​บิดา และ​ดู​ถูก​ไม่​ฟัง​มารดา จะ​ถูก​กา​แห่ง​หุบ​เขา​จิก​ออก และ​แร้ง​จะ​กิน​เสีย
-ชีวิตของเราจะไม่ได้รับพระพรหากเรายังดูถูกพ่อแม่
-บางคนนอกจากไม่เลี้ยงดูพ่อแม่แล้วยังขโมยของพ่อแม่อีก
สภษ. 28:24  บุคคล​ที่​ขโมย​ของ​ของ​บิดา​หรือ​มารดา​ของ​ตน และ​กล่าว​ว่า “อย่าง​นี้​ไม่​ทรยศ” เขา​ก็​เป็น​เพื่อน​ของ​คน​ทำลาย

สำหรับแม่ที่ลูกไม่ดูแลเลี้ยงดู ก็อย่าเสียใจเลย   ท่านยังมีลูกๆในพระคริสต์
และ อย่าลืมว่าเพราะพระเจ้าเข้าใจเราดี    ทำไม?…….

อสย1:2 ฟ้า​สวรรค์​เอ๋ย จง​ฟัง แผ่นดิน​โลก​เอ๋ย จง​เงี่ยหู เพราะ​พระ​เจ้า​ได้​ตรัส​ว่า “เรา​ได้​เลี้ยง​ดู​บุตร​และ​ให้​เติบโต​ขึ้น แต่​เขา​ทั้ง​หลาย​ได้​กบฏ​ต่อ​เรา